23 θέσεις εργασίας ορισμένου χρόνου στο ΦΔ Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου

Προκηρύξεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ1/2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ στο πλαίσιο υλοποίησης ευρωπαϊκού προγράμματος (23 θέσεις).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει στις 9 Ιουλίου 2012.

Διαβάστε το πλήρες κείμενο της προκήρυξης

ΠΗΓΗ

Tagged

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.