Πρόσληψη Προσωπικού ΠΕ Περιβάλλοντος ή ΠΕ Γεωπονίας, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου (1 θέση)

Προκηρύξεις

Ο Φορέας Διαχείρισης του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ενός (1) ατόμου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου (υλοποίηση του ευρωπαϊκού ερευνητικού προγράμματος ARGOMARINE – 7th Framework programme), που εδρεύει στην Ζάκυνθο.

Η ανακοίνωση βρίσκεται εδώ.

Tagged

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.