Προσλήψεις του Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου

Προκηρύξεις

Ο Φορέας Διαχείρισης του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι (20) ατόμων για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος ¨Οργάνωση της Λειτουργίας της Προστατευόμενης Περιοχής του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου και του Φορέα Διαχείρισής της” που υπάγεται στον άξονα προτεραιότητας 9 “Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος και της Βιοποικιλότητας”, του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου, που εδρεύει στη Ζάκυνθο.

Η ανακοίνωση βρίσκεται εδώ.

Tagged

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.