Σύγχρονο διδακτήριο και χρηματοδότηση ΕΘΠΖ υποσχέθηκε η Κυβέρνηση

Φορείς διαχείρισης

Τις απαντήσεις του Υφυπουργού Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων Δημήτρης Μαγκριώτη αναφορικά με την κατασκευή κτηρίου που θα στεγάσει το Ειδικό Σχολείο, το Ειδικό Νηπιαγωγείο και το ΕΕΕΕΚ, καθώς και της Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Τίνα Μπιρμπίλη, αναφορικά με τη χρηματοδότηση του ΕΘΠΖ και τη μισθοδοσία των εργαζομένων έλαβε ο Βουλευτής Δημήτρης Βαρβαρίγος.

Ο κ. Μαγκριώτης αναφέρθηκε στην εκπόνηση μελέτης νέου σύγχρονου διδακτηρίου από τις Υπηρεσίες του ΟΣΚ, αφού μετά από απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου του Οργανισμού εγκρίθηκε η αρχιτεκτονική προμελέτη του έργου “Ειδικό Νηπιαγωγείο Ζακύνθου – Οικοδομικές Εργασίες και Η/Μ Εγκαταστάσεις”, όπως αυτή συντάχθηκε και ελέγχθηκε από τη Διεύθυνση Μελετών Έργων της ΟΣΚ ΑΕ, ενδεικτικού προϋπολογισμού 2.110.000 ευρώ (συμπεριλαμβανομένων των απρόβλεπτων, αναθεώρησης και ΦΠΑ).

Από τη μεριά της, η κ. Μπιρμπίλη, δεσμεύθηκε ότι μέσα από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2007 – 2013 (ΕΠΠΕΡΑΑ) που υποστηρίζει τη λειτουργία 18 φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών, που ανήκουν στις 8 Περιφέρειες Στόχου 1 της χώρας (Κρήτη, Βόρειο Αιγαίο, Πελοπόννησος, Δυτική Ελλάδα, Ιόνιο, Ήπειρος, Θεσσαλία, Ανατολική Μακεδονία – Θράκη), διαπιστώνεται ότι 9 φορείς έχουν ολοκληρώσει τις απαραίτητες διαδικασίες και έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμά μας, ενώ 7 βρίσκονται υπό διαδικασία ένταξης. Συνεπώς μέσω της ανωτέρω πρόκληση -όπως τροποποιήθηκε και ισχύει- προβλέπεται η υποστήριξη της λειτουργίας του Φορέα Διαχείρισης του ΕΘΠΖ, είναι ανοιχτή και ο εν λόγω φορέας βρίσκεται σε διαδικασία υποβολής αίτησης χρηματοδότησης.

ΠΗΓΗ

Tagged

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.