Σύντομα σε διαβούλευση το σχέδιο νόμου του ΥΠΕΚΑ για τη βιοποικιλότητα

Προστατευόμενες περιοχές
Αθήνα, 21 Μαΐου 2010,ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΕΚΑ

Το νομοσχέδιο για τη βιοποικιλότητα, το οποίο θα αναρτηθεί σύντομα σε ανοιχτή διαβούλευση, θα αποτελέσει μια σημαντική συνεισφορά του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, στην προστασία του φυσικού πλούτου της Ελλάδας.

Για τον σκοπό αυτό, στο ΥΠΕΚΑ εργάστηκαν δύο ομάδες με στελέχη από τις υπηρεσίες Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος και Διεύθυνσης Δασών και εκπροσώπους περιβαλλοντικών ΜΚΟ. Οι ομάδες επεξεργάστηκαν το κείμενο της Εθνικής Στρατηγικής και του Σχεδίου Δράσης για τη βιοποικιλότητα καθώς και το νέο θεσμικό πλαίσιο για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας στην Ελλάδα, τα οποία πλέον διαμορφώνουν σε λεπτομέρεια οι υπηρεσίες του υπουργείου μας.

«Συνδράμουμε στη διεθνή προσπάθεια για ανάσχεση της απώλειας της βιοποικιλότητας μέσα από συντονισμένες δράσεις σε εθνικά και ευρωπαϊκά όργανα. Η ενσωμάτωση του παράγοντα της προστασίας της βιοποικιλότητας σε κάθε έργο και δραστηριότητα που πραγματοποιείται στη χώρα μας, αποτελεί προτεραιότητα του Υπουργείου» τονίζει η Υπουργός ΠΕΚΑ, Τίνα Μπιρμπίλη.

Επισημαίνει ότι, με το νομοσχέδιο για την προστασία της βιοποικιλότητας:

  • Αναγνωρίζουμε τη σημασία της βιοποικιλότητας ως αναντικατάστατου εθνικού κεφαλαίου, το οποίο δεν αποτελεί διακοσμητικό στοιχείο στη ζωή μας αλλά πηγή κρίσιμων οικολογικών υπηρεσιών και υποδομών, ειδικά στο αβέβαιο μέλλον που διαμορφώνει η κλιματική αλλαγή.
  • Εκσυγχρονίζουμε το εθνικό σύστημα προστατευόμενων περιοχών και εναρμονίζουμε τις κατηγορίες προστασίας που ισχύουν από το δασικό κώδικα με εκείνες που ισχύουν από την περιβαλλοντική νομοθεσία.
  • Ξεκαθαρίζουμε, τουλάχιστον σε επίπεδο γενικών κατευθύνσεων, το ομιχλώδες τοπίο των περιοχών Natura 2000, όπου τώρα κανένας δεν ξέρει τι επιτρέπεται και τι όχι. Στόχος μας είναι αυτές οι σημαντικές περιοχές να αποτελέσουν υπόδειγμα σωστής διαχείρισης των προστατευόμενων από την κοινοτική νομοθεσία οικοτόπων και ειδών. Στόχος μας είναι ταυτόχρονα οι περιοχές αυτές να αναδειχθούν σε πρότυπα περιβαλλοντικά βιώσιμης ανάπτυξης, ‘πράσινης’ ανάπτυξης.
  • Εισάγουμε ρυθμίσεις για το σύνολο του φυσικού χώρου, ώστε να επιτύχουμε ικανοποιητικό επίπεδο αναχαίτισης της καταστροφής των δασών, των υγροτόπων (κυρίως εκείνων που λόγω μικρού μεγέθους απειλούνται πιο άμεσα), των ακτών και του θαλάσσιου περιβάλλοντος.
  • Μεριμνούμε για την προστασία των σημαντικών ειδών χλωρίδας και πανίδας, με ιδιαίτερη έμφαση στα αμιγώς «δικά μας», δηλαδή τα πολλά ενδημικά είδη που απαντώνται μόνο στην Ελλάδα. Εισάγουμε επίσης πλαίσιο για την αναχαίτιση της βιολογικής εισβολής από ξενικά είδη που απειλούν πολλά σπάνια και σημαντικά είδη της χώρας
  • Προβλέπουμε κίνητρα για την προστασία της βιοποικιλότητας, καθώς και ποινικές κυρώσεις για όσους εσκεμμένα υποβαθμίζουν τη βιοποικιλότητα.

ΠΗΓΗ: ΥΠΕΚΑ

Tagged

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.