Δημόσια διαβούλευση επί σχεδίου Π.Δ.«Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης»

Νόμοι

Από το 1987 που θεσμοθετήθηκε το ΠΔ για τις «κατηγορίες και το περιεχόμενο χρήσεων γης» και το οποίο ισχύει μέχρι σήμερα, εμφανίστηκαν νέες λειτουργίες και χρήσεις και, συνεπώς, θα πρέπει να διατυπωθούν πιο αναλυτικοί ορισμοί για κάθε χρήση και να υπάρξει μια πιο εξειδικευμένη κατηγοριοποίηση λαμβάνοντας υπόψη τις σημερινές απαιτήσεις του πολεοδομικού και χωροταξικού σχεδιασμού χωρίς ερμηνευτικές αμφιβολίες και ασάφειες.

Το νέο σχέδιο ΠΔ για τις χρήσεις γης επιχειρεί τη συμπλήρωση και τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου, τίθεται από σήμερα και για 10 ημέρες σε δημόσια διαβούλευση και καλούνται οι πολίτες και οι φορείς να συμμετάσχουν ουσιαστικά με τα σχόλια και τις προτάσεις τους.

Ο Αναπληρωτής Υπουργός ΠΕΚΑ
Νικόλαος Σηφουνάκης

* Η διαβούλευση παρατείνεται μέχρι 31-01-2012.

Σύμφωνα με το σχέδιο ΠΔ, άρθρο 15, για τις Περιοχές Ειδικής Προστασίας (Δάση – δασικές εκτάσεις, Αρχαιολογικοί χώροι, Ιστορικοί τόποι, Τοπία ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους – περιβάλλοντος, Ζώνη αιγιαλού- παραλίας, Ζώνη ρέματος, ποταμών- παραθαλάσσιες ή παραποτάμιες ζώνες, Γεωργική γη υψηλής παραγωγικότητας , Περιοχές – προστασίας βάσει των διατάξεων των Ν.1650/86 –Νόμος που περιλαμβάνει τις κατηγορίες των προστατευόμενων περιοχών των Φορέων Διαχείρισης – και Ν.3937/2011, Ζώνες προστασίας ορεινών όγκων κλπ.) «είναι δυνατό να επιτρέπονται κατηγορίες χρήσεων από τα άρθρα 13 και 14, εφόσον δεν αντίκεινται στο καθεστώς προστασίας που τις διέπει.» (σ.σ.: στα συγκεκριμένα άρθρα περιλαμβάνεται σχεδόν το σύνολο των πραγματοποιήσιμων χρήσεων), συμπεριλαμβανομένων χρήσεων όπως στρατιωτικές εγκαταστάσεις, φυλακές, νεκροταφεία αυτοκινήτων κ.λπ.

ΠΗΓΗ

Tagged

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.