Ανακοίνωση σχετικά με την συνάντηση του Υπουργού ΠΕΚΑ με τους ΓΓ των επτά Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας

Πολιτικοί

Αθήνα, 30 Αυγούστου 2011

Ανακοίνωση σχετικά με την συνάντηση του Υπουργού ΠΕΚΑ, Γιώργου Παπακωνσταντίνου, με τους Γενικούς Γραμματείς των επτά Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας:

Για την αποκατάσταση του περιβάλλοντος των καμμένων δασικών εδαφών και την αποτροπή του κινδύνου καταστροφών από πιθανές πλημμύρες που θα προκύψουν μετά την καταστροφή των δασών, την προστασία των εδαφών για να υποβοηθηθεί η φυσική αναγέννηση, καθώς και την τεχνητή αναδάσωση όπου αποτυγχάνει η φυσική αναγέννηση, ο Υπουργός Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Γιώργος Παπακωνσταντίνου συγκάλεσε σύσκεψη στο Γραφείο του σήμερα, Τρίτη 30 Αυγούστου, στην οποία συμμετείχαν o Γραμματέας Δασών του ΥΠΕΚΑ, Γιώργος Αμοργιανιώτης, και οι Γενικοί Γραμματείς των επτά Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας.

Στη σύσκεψη αποφασίστηκαν τα εξής :

Διάθεση πόρων ύψους 5 εκ. ευρώ από το Πράσινο Ταμείο για την κατασκευή αντιπλημμυρικών και αντιδιαβρωτικών έργων, όπου αυτό κριθεί απαραίτητο για την προστασία οικισμών, υποδομών, καλλιεργειών κλπ..

Άμεση σύνταξη από τις αρμόδιες Δασικές Υπηρεσίες των αναγκαίων μελετών για τα απαραίτητα έργα.

Άμεση κήρυξη των καμένων εκτάσεων ως αναδασωτέων. Για τη διευκόλυνση του έργου αυτού και την ολοκλήρωση του εντός των προθεσμιών που ο Νόμος ορίζει, θα αξιοποιηθεί η δυνατότητα αεροφωτογράφησης ή δορυφορικής απεικόνισης των μεγάλων πυρκαϊών, όπως του Έβρου, της Αιτωλοακαρνανίας κλπ..

Απαγόρευση της βοσκής στις καμμένες περιοχές μέχρι την αναδημιουργία του δάσους.

Έκδοση Υπουργ. Απόφασης για το κατεπείγον του έργου, ώστε να συντμηθούν οι προβλεπόμενες από τον Νόμο προθεσμίες δημοπράτησης των έργων.

Στη συνάντηση συζητήθηκαν επίσης :

Η πορεία του Προγράμματος κατάρτισης, ανάρτησης και κύρωσης των Δασικών Χαρτών στην Αττική και την υπόλοιπη χώρα. Αποφασίστηκε η οικονομική ενίσχυση των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων για την προώθηση του έργου.

Η πορεία εκτέλεσης των Δασικών μέτρων του Προγράμματος «Α. Μπαλτατζής» ύψους 171 εκ. ευρώ που περιλαμβάνει έργα, αναδασώσεων, αντιπυρικών ζωνών, δασική οδοποιίας και έργα σε περιοχές NATURA. Αποφασίστηκε να ενταντικοποιηθούν οι προσπάθειες για ένταξη περισσότερων έργων στο Πρόγραμμα.

Η χρηματοδότηση από τον Ειδικό Φορέα Δασών του Πράσινου Ταμείου, διαφόρων έργων και δράσεων προστασίας και ανάπτυξης Δασών.

Tagged

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.