Απάντηση ΥΠΕΚΑ σε ερώτηση του κ. Ψαριανού

Πολιτικοί

Η ΕΡΩΤΗΣΗ:

9/11/2009
Προς την κ. Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

Θέμα: «Κίνδυνος αναστολής λειτουργίας των Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών»

Στο πλαίσιο των προγραμματικών δηλώσεων της νέας Κυβέρνησης στη Βουλή των Ελλήνων, στις 16 Οκτωβρίου 2009, εξαγγείλατε τη «μετάβαση στην πράσινη ανάπτυξη» και τη «θεσμική κατοχύρωση των δασών και των προστατευόμενων περιοχών». Όπως επαναλάβατε σε πρόσφατη εκδήλωση για το κλίμα της ΜΚΟ Μεσόγειος SOS, η «διατήρηση της βιοποικιλότητας» αποτελεί μία από τις μεγάλες προτεραιότητες του Υπουργείου.

Αναπόσπαστο κομμάτι αυτής της προσπάθειας θα πρέπει να αποτελέσουν οι 29 Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών, για την αποτελεσματική λειτουργία των οποίων είναι απαραίτητη η στελέχωσή τους από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό. Οι περισσότεροι Φορείς ήδη διαθέτουν προσωπικό που με την πάροδο του χρόνου έχει αποκτήσει σημαντική εμπειρία στη διαχείριση των προστατευόμενων περιοχών. Όμως:

  • Στις 31 Δεκεμβρίου του 2009 λήγουν όλες οι συμβάσεις εργασίας ή έργου που αφορούν το προσωπικό ή τους συνεργάτες των Φορέων Διαχείρισης, οδηγώντας τους ουσιαστικά σε αναστολή της λειτουργίας τους.
  • Η διάθεση των δεσμευμένων για τους Φορείς Διαχείρισης κονδυλίων του ΕΣΠΑ θα καθυστερήσει, καθώς δεν έχει πιστοποιηθεί η προαπαιτούμενη διαχειριστική επάρκεια και ούτε έχουν υποβληθεί Τεχνικά Δελτία Έργου, διαδικασίες που είναι ιδιαιτέρως χρονοβόρες (υποβολή σχεδίων, ενσωμάτωση παρατηρήσεων, τελική έγκριση, ανακοίνωση προκηρύξεων κ.α.).
  • Σε αρκετούς Φορείς Διαχείρισης εκκρεμεί η συγκρότηση / ανανέωση των Διοικητικών Συμβουλίων που έχει λήξει η θητεία τους, δυσχεραίνοντας έτσι την εύρυθμη λειτουργία των Φορέων.

Τέλος, μετά και την υπ’ αριθμ. 5669/27-10-2009 πρόσφατη Εντολή σας, η οποία αναστέλλει τη λειτουργία των Διοικητικών Συμβουλίων των Φορέων Διαχείρισης, καθίσταται προβληματική η λειτουργία των Φορέων στο σύνολό της.

Ο Πανελλαδικός Σύλλογος Εργαζομένων Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών έχει ζητήσει επανειλημμένως συνάντηση μαζί σας για να συζητηθούν τα παραπάνω θέματα, όμως μέχρι σήμερα η συνάντηση δεν έχει καταστεί δυνατή, με αποτέλεσμα να στενεύουν τα χρονικά όρια και λύση να μη διαφαίνεται άμεσα.

Με βάση τα παραπάνω ερωτάται η αρμόδια κ. Υπουργός:

  • Σε ποιες άμεσες ενέργειες θα προβεί, ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος έλλειψης προσωπικού στους Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών μετά την 31η Δεκεμβρίου;
  • Ποια είναι τα σχέδια της Κυβέρνησης για τη λειτουργία των Φορέων Διαχείρισης εν γένει;
  • Εξετάζεται το ενδεχόμενο στελέχωσης των Φορέων Διαχείρισης με μόνιμο προσωπικό;
Ο ερωτών βουλευτής
Γρηγόρης Ψαριανός

Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

2/12/2009

Προς: Βουλή των Ελλήνων

Κοιν: κ. Γρηγόρη Ψαριανό

Θέμα: “Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών”

Απαντώντας στην ερώτηση που κατατέθηκε από το Βουλευτή κ. Γρηγόρη Ψαριανό, σας γνωρίζουμε ότι η διατήρηση της βιοποικιλότητας και η Προστασία των περιοχών NATURA 2000 και γενικότερα του Φυσικού Περιβάλλοντος αποτελεί μια από τις προτεραιότητες του ΥΠΕΚΑ.

Για το λόγο αυτό ξεκινάμε μια δέσμη μέτρων που στοχεύουν προς αυτή την κατεύθυνση.

ΦΟΡΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΦΔ): Στα μέσα του Νοέμβρη η Υπουργός ΠΕΚΑ και οι συνεργάτες της είχαν μια πρώτη συνάντηση με τους εργαζόμενους στους ΦΔ. Στη συνάντηση αυτή συζητήθηκαν κύρια το πρόβλημα της ανανέωσης των συμβάσεων τους αλλά και γενικότερα θέματα λειτουργίας και διαχείρισης των ΦΔ και των ΔΣ τους. Δεσμευτήκαμε να κάνουμε ότι είναι δυνατόν για να ανανεωθούν οι συμβάσεις των εργαζομένων (που έχουν αποκτήσει μια μεγάλη εμπειρία μέσα από την εργασία τους σε αυτούς), τόσο για κοινωνικούς λόγους  αλλά και για λόγους που αφορούν την εύρυθμη λειτουργία των ΦΔ.

Προς αυτή την κατεύθυνση συνεργαζόμαστε στενά με το Υπουργείο Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και ευελπιστούμε ότι σύντομα θα βρούμε λύση.

Πρέπει όμως εδώ να τονίσουμε ότι καλούμεθα σήμερα να βρούμε λύσεις στο παρά πέντε, ενώ αυτά είναι θέματα τα οποία έπρεπε να έχουν αντιμετωπισθεί έγκαιρα και να βρεθούν λύσεις χωρίς την ασφυκτική πίεση του χρόνου που αντιμετωπίζουμε σήμερα.

Παράλληλα προκηρύξαμε τις θέσεις των Προέδρων για όλους τους ΦΔ και ξεκινήσαμε την διαδικασία για τον ορισμό ΔΣ σε ΦΔ των οποίων η θητεία είχε λήξει προ πολλών μηνών (σε μια περίπτωση η θητεία του ΔΣ είχε λήξει πριν 1 χρόνο).

Μετά από αυτές τις άμεσης ανάγκης ενέργειες, σε δεύτερη φάση σκοπεύουμε να επανεξετάσουμε στο σύνολο τον ρόλο και τη λειτουργία των ΦΔ, ώστε να εξασφαλίσουμε την βέλτιστη και ουσιαστική λειτουργία τους.

Συγχρόνως, οι Υπηρεσίες μας έχουν αρχίσει να επικαιροποιούν την Εθνική Στρατηγική για την Βιοποικιλότητα που θα συνοδεύεται με Εθνικό Σχέδιο Δράσης αλλά και να εργάζονται για να επικαιροποιήσουν και να συμπληρώσουν το νομικό καθεστώς που διέπει την προστασία του περιβάλλοντος και την βιοποικιλότητα.

Στις αρχές του 2010-έτους της Βιοποικιλότητας, αναμένουμε να έχουμε έτοιμο το σύνολο των προαναφερόμενων στρατηγικών, σχεδίων και πλαισίων.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΤΙΝΑ ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ
Tagged

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.