Επιστολή προς την Υπουργό Περιβάλλοντος

Ελληνική Φύση

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

Αρ. Πρωτ. 14/2010
Βόλος 10/02/2010

Αξιότιμη κα. Υπουργέ,

Στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Αλοννήσου- Βορείων Σποράδων της 8ης Φεβρουαρίου 2010, η νέα πρόεδρος του Φορέα και πρόσφατα σύμβουλός σας στα θέματα βιοποικιλότητας και προστατευόμενων περιοχών, κα Ευγενία Ανδρουκάκη, υλοποίησε τη δηλωμένη πρόθεσή της να απολύσει το συντονιστή – προϊστάμενο του Φορέα και πρόεδρο του επαγγελματικού σωματείου «Πανελλαδικός Σύλλογος Εργαζομένων στους Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών».

Η ενέργειά της έρχεται σε κατάφορη αντίθεση με τη σχετική δεσμευτική εγκύκλιο σας, στην οποία αναφέρεται ρητά ότι «το προσωπικό που απασχολείται στους παραπάνω Φορείς Διαχείρισης Προστατευομένων Περιοχών, θα συνεχίσει να προσφέρει τις υπηρεσίες του με την ίδια σχέση εργασίας στα προγράμματα του ΕΣΠΑ, μέχρι τη λήξη των εν λόγω προγραμμάτων», καθώς και στην με πολλούς τρόπους (απαντήσεις σε επερωτήσεις βουλευτών, οδηγίες προς νέους Προέδρους Φορέων διαχείρισης, συνεντεύξεις σε ΜΜΕ κ.λπ.), εκφρασμένη πρόθεση σας, να στελεχωθούν οι Φορείς Διαχείρισης με έμπειρο και ικανό προσωπικό.

Στο ΦΔ ΕΘΠΑΒΣ υπάρχουν επιστολές μετά την παραίτηση ή μη ανανέωση της Σύμβασης εργαζομένων στο Φορέα με παράπονα για τον κ. Κουρούτο οι οποίες έχουν συζητηθεί και έχουν απορριφθεί. Μέχρι σήμερα δεν έχει καταγραφεί στα πρακτικά του ΔΣ ΕΘΠΑΒΣ ούτε μια πειθαρχική παράβαση ή αυτόβουλη παράνομη ενέργεια του κ. Κουρούτου. Συνεπώς η Απόφαση του νέου Δ.Σ. του Φ.Δ. είναι αυθαίρετη και καταχρηστική διότι το νέο Δ.Σ.:

  • Αγνοεί όλες τις προηγούμενες αποφάσεις του Δ.Σ.
  • Αγνοεί ότι υποχρέωση του Συντονιστή είναι να λειτουργεί με βάση τις αποφάσεις και τις εντολές του προέδρου του Δ.Σ. και δεν προκύπτει από πουθενά ότι ο κ. Κουρούτος δεν λειτούργησε με βάση αυτές.
  • Δεν ανανέωσε την σύμβαση του κ. Κουρούτου ως όφειλε με βάση την απόφαση του ΥΠΕΚΑ.
  • Κάνει δεκτές όλους τους ισχυρισμούς και απόψεις μελών η μη του πρώην Δ.Σ. εκ των υστέρων ανατρέποντας τις προηγούμενες αποφάσεις του Δ.Σ.
  • Δεν έθεσε υπόψη του εργαζόμενου τις ενέργειες και τα προβλήματα που κατά τη γνώμη του νέου Δ.Σ. υπάρχουν και να ζητήσει τη συμμόρφωσή του.
  • Λειτουργεί ανταγωνιστικά και αθέμιτα προς το προηγούμενο Δ.Σ. θεωρώντας λανθασμένες τις ειλημμένες του αποφάσεις.
  • Δεν τηρεί κανένα κώδικα δεοντολογίας ως προς τη συνεργασία με τους εργαζόμενους και αυθαιρετεί προς αυτούς μη εφαρμόζοντας του Κανονισμούς Λειτουργίας του ΦΔ.
  • Το Δ.Σ. του ΦΔ Ε.Θ.Π.Α.Β.Σ έχει πιθανά σοβαρά προβλήματα να επιλύσει για την ομαλή λειτουργία του πάρκου και οφείλει να τα λύσει με πνεύμα συνεργασίας με όλους τους εμπλεκόμενους, τους εργαζόμενους και την τοπική κοινωνία και όχι στέλνοντας μηνύματα πυγμής και αυθαιρεσίας.

Λόγω της σοβαρής κατάστασης και της έντονης ανησυχίας που έχει δημιουργηθεί στο χώρο των Φορέων Διαχείρισης και των εργαζομένων τους, σας παρακαλούμε άμεσα για μια νέα συνάντηση μαζί σας για να μπορέσουν οι εργαζόμενοι στους ΦΔ να συνεχίσουν με εργασιακή ασφάλεια και ηρεμία το δύσκολο έργο τους.

Είμαστε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

Με εκτίμηση,
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου.
Κουρούτος Βασίλης (Πρόεδρος)
Καραμπέρου Γεωργία (Αντιπρόεδρος)
Παπαδράγκα Λία (Γενικός Γραμματέας)
Ηλιάδης Αντώνης (Ταμίας)
Δαβής Μιχάλης (Μέλος)
Για το Δ.Σ.
Ηλιάδης Αντώνης
Tagged

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.