Ο Χελμός Βουραϊκός στο Ευρωπαϊκό και στο Παγκόσμιο Δίκτυο Γεωπάρκων

Δελτία Τύπου ΦΔ

Ο Φορέας Διαχείρισης Χελμού Βουραϊκού ως μέλος του Ευρωπαϊκού (EGN) και του Παγκόσμιου Δικτύου Γεωπάρκων (GGN υπό την στήριξη της Unesco) συμμετείχε στις 14 και 15 Σεπτεμβρίου 2011 στην συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στην πόλη Larvic της Νορβηγίας και αποτελεί την έδρα του Gea Norvegica Γεωπάρκου. Η κα Κουμούτσου Ελένη, Περιβαλλοντολόγος και ο κος Τοπουζίδης Νικόλαος, Γεωλόγος υπάλληλοι του Φορέα Διαχείρισης Χελμού Βουραϊκού είχαν μια εποικοδομητική συζήτηση για την ανάγκη ανάδειξης των γεωλογικών, οικολογικών και πολιτισμικών στοιχείων της περιοχής. Βασικός παράγοντας επιτυχίας είναι η ισχυροποίηση των δεσμών των γεωπάρκων με τις τοπικές αρχές και τον τοπικό πληθυσμό. Τα αποτελέσματα της ευρείας αποδοχής του ρόλου των γεωπάρκων είναι η τόνωση του εισοδήματος του ντόπιου πληθυσμού με την αύξηση του τουριστικού ρεύματος προς την κατεύθυνση του οικοτουρισμού και της προστασίας του περιβάλλοντος (Βιωσιμότητα μέσω της γνώσης – Επικοινωνία και ανταλλαγή πρακτικών Γεωπάρκων).

Ελπίζουμε ότι το Δίκτυό μας – το οποία έφτασε στα 49 μέλη που προέρχονται από 16 ευρωπαϊκές χώρες και παραμένει το πρότυπο για το Παγκόσμιο Δίκτυο Γεωπάρκων φθάνοντας ήδη 87 μέλη από 27 χώρες – θα συνεχίσει να κερδίζει την προβολή και την περαιτέρω ανάπτυξη στο εγγύς μέλλον και ελπίζουμε επίσης ότι οι συναντήσεις μας αυτές θα βοηθήσουν το έργο μας σε τοπικό επίπεδο, προκειμένου να συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας για την περαιτέρω προβολή και ανάπτυξη του Γεωπάρκου μας και της περιοχής μας.

Tagged

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.