Η Εφαρμογή της Οδηγίας-Πλαίσιο 2000/60 για τα Νερά

ΜΜΕ

Βήματα πρόοδου – Δεδομένα και ποιότητα υδάτων παραμένουν οι «φτωχοί συγγενείς»

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 21 Φεβρουαρίου η ημερίδα διαβούλευσης για την πορεία εφαρμογής της Οδηγίας-Πλαίσιο 2000/60 για τα Νερά στη χώρα μας. Την ημερίδα διοργάνωσε ο νέος Ευρωβουλευτής των Οικολόγων Πράσινων Νίκος Χρυσόγελος και συμμετείχαν πλήθος εκπρόσωπων από την αρμόδια Ειδική Γραμματεία Υδάτων του ΥΠΕΚΑ, ερευνητικά ινστιτούτα, την Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση, Διευθύνσεις Περιβάλλοντος και Υδάτων, την Ομάδα Νερών των Οικολόγων Πράσινων, ΜΚΟ και συλλογικούς φορείς, αλλά και ιδιώτες επιστήμονες και τεχνικοί.

Στις 2 ενότητες της ημερίδας διαβούλευσης που πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Αθήνα, συζητήθηκαν πολλά θέματα και οι συμμετέχοντες κατέληξαν σε συμπεράσματα που συνοψίζονται ως εξής:

 • Ποιότητα και όχι μόνο Ποσότητα: Τα υπό μελέτη Σχέδια Διαχείρισης θα πρέπει δώσουν ιδιαίτερο βάρος στην ποιότητα των νερών (και όχι μόνο στη διαθέσιμη ποσότητα) αλλά και στις ιδιαιτερότητες της Ελλάδας ως προς τους υδάτινους πόρους και τις χρήσεις τους. Ιδιαίτερη προσπάθεια πρέπει να καταβληθεί ώστε να αντιμετωπισθεί το δομικό πρόβλημα της έλλειψης δεδομένων χωρίς τα οποία οι όποιες συνεπακόλουθες εκτιμήσεις στα σχέδια διαχείρισης καθίστανται αναξιόπιστες.
 • Ανάγκη επιτάχυνσης-Ενεργή συμμετοχή όλων των φορέων: Πρέπει να ενταθούν οι προσπάθειες από πλευράς της πολιτείας για τη στήριξη και συντονισμό των αρμόδιων φορέων, αλλά και να αναληφθούν πρωτοβουλίες από όλους τους εμπλεκόμενους κρατικούς και αυτοδιοικητικούς φορείς (ΥΠΕΚΑ, Αποκεντρωμένες Περιφερειακές Διοικήσεις, Αιρετές Περιφέρειες και Δήμοι), ώστε να καλυφθούν οι μεγάλες καθυστερήσεις στην εφαρμογή της Οδηγίας.
 • Αξιοποίηση της εμπειρίας και τεχνογνωσίας επιστημονικού δυναμικού: Θα πρέπει να προστατευθεί από τις πιέσεις της δημοσιονομικής κρίσης και να αξιοποιηθεί δημιουργικά η υφιστάμενη εμπειρία και τεχνογνωσία των στελεχών όλων των αρμόδιων φορέων του στενού και ευρύτερου δημόσιου φορέα, όπως η Ειδική Γραμματεία Υδάτων, οι αρμόδιες διευθύνσεις της αποκεντρωμένης διοίκησης και των αιρετών περιφερειών, ερευνητικά ινστιτούτα όπως το ΕΛΚΕΘΕ και το ΙΓΜΕ, οι Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης Αποχέτευσης, οι Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών, οι Γενικοί Οργανισμοί Εγγείων Βελτιώσεων κλπ. Αξίζει επίσης να υπάρξει συντονισμός με τον πανεπιστημιακό χώρο και έμφαση σε καινοτόμες κοινωνικές συμμετοχικές πρωτοβουλίες για την εμπλοκή νέων επιστημόνων και μη κυβερνητικών οργανώσεων.
 • Εξασφάλιση πόρων για αποκατάσταση: Με βάση τα Σχέδια Διαχείρισης, θα πρέπει να αναληφθούν συλλογικές και υπεύθυνες δεσμεύσεις και πρωτοβουλίες για να εξασφαλιστούν οι απαραίτητοι πόροι αλλά και να προχωρήσουν σε υλοποίηση τα πρώτα έργα αποκατάστασης της ποιότητας των υδάτινων πόρων μέχρι το τέλος του 2015 (προθεσμία της πρώτης περιόδου εφαρμογής της Οδηγίας).
 • Διαβούλευση, Διαβούλευση, Διαβούλευση! Η διαβούλευση σχετικά με τα διαμορφούμενα Σχέδια Διαχείρισης που ξεκίνησε τους τελευταίους μήνες πρέπει να ενταθεί και να δοθεί έμφαση στην ουσιαστική εμπλοκή των τοπικών φορέων (ομάδες χρηστών, Δήμοι και υπηρεσίες τους, αλλά και μη κυβερνητικοί φορείς), στην έγκαιρη και σε βάθος πληροφόρηση και στον ουσιαστικό διάλογο.

«Ευχαριστώ όλους για την ευρεία και δημιουργική συμμετοχή στη σημερινή ημερίδα η οποία ανέδειξε το θετικό κλίμα και τη διάθεση συνεργασίας που υπάρχει γύρω από το τόσο σημαντικό θέμα της διαχείρισης των υδάτων» δήλωσε ο Νίκος Χρυσόγελος. «Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να αποκτήσουμε κουλτούρα διαβούλευσης στη χώρα μας. Ο σχετικός διάλογος που έχει ξεκινήσει το ΥΠΕΚΑ με αφορμή τα διαχειριστικά σχέδια είναι ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση που όμως χρειάζεται σημαντικές βελτιώσεις και περαιτέρω ενίσχυση. Η σημερινή ημερίδα ανέδειξε τα τεράστια διαχρονικά κενά σε στελέχωση και συλλογή δεδομένων για τα νερά σε όλη τη χώρα, πράγμα που αποτελεί δομικό εμπόδιο στην οποιαδήποτε αξιόπιστη εφαρμογή της Οδηγίας 2000/60. Η κατάρτιση των σχεδίων διαχείρισης πρέπει να προχωρήσει με εντατικότερους ρυθμούς και η έμφαση πρέπει να δοθεί όχι μόνο στην ποσότητα αλλά και στην ποιότητα των υδάτων. Η κρίση που αντιμετωπίζουμε δεν είναι σε καμία περίπτωση μόνο οικονομική αλλά και κοινωνική και περιβαλλοντική. Είναι επομένως ακόμα πιο επιτακτική η ανάγκη να ενώσουμε τις δυνάμεις μας για τη διαφύλαξη ανεκτίμητων συλλογικών αγαθών όπως το νερό»

Στη διαβούλευση συμμετείχαν με εισηγήσεις –παρεμβάσεις οι:

 • Η Ειδική Γραμματεία Υδάτων, που εκπροσωπήθηκε από τον Διευθυντή Παντελή Παντελόπουλο (διαβάστε την εισήγηση) και τους συμβούλους Αναστάσιο Βαρβέρη (διαβάστε την εισήγηση), Βίκυ Τζατζάκη και Πάνος Παναγόπουλο.
 • Το Ινστιτούτο Γεωλογικών & Μεταλλευτικών Ερευνών ΙΓΜΕ που εκπροσωπήθηκε από τον κ. Παναγιώτη Σαμπατακάκη (διαβάστε την εισήγηση)
 • Το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών ΕΛΚΕΘΕ που εκπροσωπήθηκε τον κ. Παναγιώτη Παναγιωτίδη (διαβάστε την εισήγηση).
 • Η Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση. Παρεμβάσεις έκαναν ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Πέτρος Τατούλης, οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι: Αττικής Γιώργος Δημαράς, Δυτικής Ελλάδας Κώστας Παπακωνσταντίνου, Πελοποννήσου, Λάμπρος Μπούκλης, Βορείου Αιγαίου Ηλίας Γιαννίρης, καθώς και οι επιστημονικοί σύμβουλοι και εκπρόσωποι παρατάξεων: από τον Οικολογικό Άνεμο Νοτίου Αιγαίου η Χριστίνα Ευθυμιάτου, και από την Οικολογική Συμπολιτεία του Μωριά η Φωτεινή Σταματιάδη
 • Η Διεύθυνση Περιβάλλοντος Αττικής (Αντιγόνη Γκούφα) και τις Διευθύνσεις Υδάτων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων Νήσων και Κρήτης που εκπροσωπήθηκε από τον κ. Μανώλη Μαυράκης (διαβάστε την εισήγηση).
 • Η Ομάδα Νερών των Οικολόγων Πράσινων που εκπροσωπήθηκε από τον Γιώργο Χατζηνικολάου (διαβάστε την εισήγηση).
 • Η Μη Κυβερνητική Οργάνωση Μεσόγειος ΣΟΣ που εκπροσωπήθηκε από τον Λάκη Κουκιάσα και την Ερμιόνη Φρεζούλη (διαβάστε εισήγηση)
 • Συλλογικοί φορείς: από την Ένωση Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (σύμβουλος Ελένη Βαρδάκου), το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδας και το Ινστιτούτο Τουριστικών Ερευνών και προβλέψεων (Σοφία Πανούση)
 • Φορείς διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών: από τον φορέα Καλαμά /Αχέροντα Θόδωρος Κομινός –Πρόεδρος
 • Ιδιώτες επιστήμονες και τεχνικοί

ΠΗΓΗ

Tagged

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.