Σχεδίου Διαχείρισης Υδατικού Διαμερίσματος Κεντρικής Μακεδονίας (GR10)

Δελτία Τύπου ΦΔ

Στο πλαίσιο της διαβούλευσης του Σχεδίου Διαχείρισης Υδατικού Διαμερίσματος Κεντρικής Μακεδονίας (GR10), η Ειδική Γραμματεία Υδάτων (ΕΓΥ), πραγματοποίησε θεματική ημερίδα για την «Προστασία και αποκατάσταση της λίμνης Κορώνειας». Στην ημερίδα, που έλαβε χώρα στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος στη Θεσσαλονίκη, συμμετείχαν ο Ειδικός Γραμματέας Υδάτων κ. Τριάντης, η βουλευτής της ΔΗΜΑΡ κ. Κ. Μάρκου, ο δήμαρχος Βόλβης κ. Γαλαμάτης, η Πρόεδρος του Φορέα Διαχείρισης λιμνών Κορώνειας Βόλβης, κ. Δ. Μπόμπορη, εκπρόσωποι της Δ/νσης Υδάτων, εκπρόσωποι των Υπουργείων Π.ΕΚ.Α και Α.Α.Τ, εκπρόσωποι της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, δημοτικοί σύμβουλοι και εκπρόσωποι δήμων, εκπρόσωποι του ΓΕΩΤΕΕ, Πρόεδροι Φορέων, πανεπιστημιακοί και εκπρόσωποι μελετητικών γραφείων.

 

Στην ημερίδα συζητήθηκε εκτενώς η Οδηγία Πλαίσιο για τα νερά 2000/60/ΕΚ, η οποία έχει ενσωματωθεί στο ελληνικό δίκαιο, ωστόσο δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμα τα σχέδια διαχείρισης υδάτων για τη χώρα μας. Στο σημείο αυτός ο ειδικός γραμματέας ανέφερε πως για το σύνολο των υδατικών διαμερισμάτων της χώρας (14 διαμερίσματα), πέντε από αυτά θα εγκριθούν τον επόμενο μήνα, άλλα πέντε είναι σε διαδικασία έγκριση, και μέχρι το τέλος του έτους θα έχουν εγκριθεί και τα τελευταία τέσσερα. Τα σχέδια διαχείρισης προσδιορίζουν τους στόχους για το κάθε υδατικό διαμέρισμα, αποτιμούν την κατάσταση, καθορίζουν τα μέτρα, αξιολογούν την αποτελεσματικότητα των μέτρων, και τελικά επικαιροποιούνται κάθε έξι χρόνια. Με την ολοκλήρωση των σχεδίων διαχείρισης υδάτων θα υλοποιηθούν οι στόχοι της Κοινοτικής Οδηγίας, δηλαδή θα υπάρχει ικανοποίηση της ζήτησης και ταυτόχρονη προστασία του περιβάλλοντος.

Η κ. Τζίκη από την Δ/νση Ανάπτυξης και Προστασίας του ΕΓΥ τόνισε την ανάγκη προώθησης βιώσιμης χρήσης του νερού, μιας και στην Ελλάδα υπάρχει άνιση κατανομή των υδάτινων πόρων, εποχιακή ζήτηση νερού, υπεράντληση και αλόγιστη χρήση.

Στη συνέχεια της ημερίδας, η νομική σύμβουλος του Υ.Π.Ε.Κ.Α., κ. Τζατζάκη αναφέρθηκε στην πρόσφατη καταδίκη της χώρας μας από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για την έλλειψη μέτρων προστασίας της λίμνης Κορώνειας. Στην ομιλία της ανέλυσε το ιστορικό της προσφυγής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά της Ελλάδας το 2003, που τελικά κατέληξε στην καταδίκη, τον Φεβρουάριο του 2013, εξαιτίας της μη υλοποίησης δράσεων για την προστασία του οικοσυστήματος.

Επιπλέον, ο κ. Ζαλλίδης από το ΥΠ.Α.Α.Τ. αναφέρθηκε στη σύζευξη αγροπεριβαλλοντικών μέτρων στην περιοχή της λίμνης Κορώνειας με σκοπό την μείωση χρήσης νερού, ενώ τόνισε την ανάγκη θέσπισης πολιτικής για τη διαχείρισης των υδάτων (Water Governance).

Ακόμη, ο κ. Γιάντσης, εκπρόσωπος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, στην εισήγηση του αναφέρθηκε στις καθυστερήσεις των έργων στην περιοχή της Κορώνειας, οι οποίες οφείλονται κυρίως στη γραφειοκρατία του συστήματος. Ενώ, ο κ. Πασχαλίδης από τον δήμο Λαγκαδά μίλησε για την υλοποίηση μία εκ των δράσεων του master plan, δηλαδή την του λειτουργία ΕΕΛ Λαγκαδά, και την μελέτη έργων που θα ξεκινήσουν σύντομα, όπως τη σύνδεση του αποχετευτικού δικτύου κοινοτήτων με τον βιολογικό σταθμό, και τη δημιουργία άλλων τριών ΕΕΛ στις δημοτικές ενότητες Ζαγκλιβερίου, τον Αγ. Βασιλείου και τον Σοχού.

Το πρώτο μέρος της ημερίδας έκλεισε με την εισήγηση της κ. Δ. Μπόμπορη, Πρόεδρο του Φορέα Διαχείρισης λιμνών Κορώνειας Βόλβης, η οποία αναφέρθηκε στη σπάνια βιοποικιλότητα του Εθνικού Πάρκου, στις δράσεις και το έργο του Φορέα Διαχείρισης. Συγκεκριμένα μίλησε για την καταγραφή των βιομηχανικών και πτηνοτροφικών μονάδων της περιοχής, των καταπατημένων εκτάσεων τις Α’ ζώνης προστασίας, για τον υπολογισμό του ρυπαντικού φορτίου που καταλήγει στις λίμνες, την παρακολούθηση της πανίδας, της ορνιθοπανίδας, της χλωρίδας και των υδάτων της περιοχής.

Στη συνέχεια ακολούθησαν ομιλίες από εκπροσώπους μελετητικών γραφείων, ερωτήσεις και παρατηρήσεις των παρευρισκόμενων.

Την ημερίδα έκλεισε ο ειδικός γραμματέας υδάτων κ. Τριάντης ο οποίος αφού ευχαρίστησε τους εισηγητές και τους συμμετέχοντες, ενημέρωσε πως όσα ακούστηκαν θα ληφθούν σοβαρά υπόψη στη διαδικασία της διαβούλευσης για τον σχεδιασμό του διαχειριστικού σχεδίου που αφορά στο υδατικό διαμερίσματος Κεντρικής Μακεδονίας.

Tagged

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.