Ξενάγηση σε μαθητές του «Σχολείου Πουλιών» της Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρείας (ΕΟΕ) στη λίμνη Βόλβη

Δελτία Τύπου ΦΔ

Την Κυριακή 16 Δεκεμβρίου 2012, ο Φορέας Διαχείρισης λιμνών Κορώνειας Βόλβης σε συνεργασία με την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία (ΕΟΕ) ξενάγησε ομάδα μαθητών του προγράμματος «Σχολείο πουλιών» στη λίμνη Βόλβη, στο πλαίσιο της πρακτικής άσκησης πεδίου όσων παρακολουθούν τα θεωρητικά μαθήματα του προγράμματος.

Η ομάδα ενημερώθηκε για το καθεστώς προστασίας του Εθνικού Πάρκου λιμνών Κορώνειας Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών (ΕΠΛΚΒ), για την ποικιλία ορνιθοπανίδας στις δύο λίμνες και για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η περιοχή.

Την ομάδα αποτελούσαν άτομα κάθε ηλικίας, οι οποίοι παρατήρησαν με ενδιαφέρον τα πουλιά της λίμνης καθώς και αρπακτικά και μικρόπουλα που ξεχειμωνιάζουν αυτή την εποχή στην περιοχή.

Κάποια από τα είδη που συναντήσαμε ήταν διάφορες πάπιες όπως γκισάρι (Aythya ferina), μαυροκέφαλη (Aythya fuligula), πρασινοκέφαλη (Anas platyrhynchos), χουλιαρόπαπια (Anas clypeata), επίσης κάποια είδη αρπακτικών όπως γερακίνα (Buteo buteo), βραχοκιρκίνεζο (Falco tinnunculus), καλαμόκιρκο (Circus aeruginosus) και ορισμένα μικρόπουλα όπως καρδερίνες (Carduelis carduelis), σπίνους (Fringilla coelebs) και τσιφτά (Miliaria calandra).

Στη λίμνη Βόλβη αυτή την εποχή ξεχειμωνιάζουν χιλιάδες υδρόβια πουλιά. Αξίζει να σημειωθεί ότι έχουν καταφτάσει λίγα άτομα από βουκεφάλες, είδος που επισκέπτεται τη λίμνη μόνο για λίγους μήνες το χειμώνα.

 

Tagged

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.