Πράσινο Ταμείο, ΦΔ Λιμνών Κορώνειας-Βόλβης

Δελτία Τύπου ΦΔ
Λαγκαδάς, 27/07/2012
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 Στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου από το ΥΠΕΚΑ «Στήριξη Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών 2012», ο Φορέας Διαχείρισης λιμνών Κορώνειας Βόλβης αναλαμβάνει την υποχρέωση εκτέλεσης της Πράξης «Στήριξη λειτουργίας Φορέα Διαχείρισης λιμνών Κορώνειας Βόλβης», συνολικής δημόσιας δαπάνης 37.890,00 €.

Τα επιμέρους υποέργα της πράξης είναι τα εξής:

  1. Εκπόνηση εμπειρογνωμοσύνης ωρίμανσης έργου τοποθέτησης δεικτών ορίων ζωνών προστασίας, πινακίδων ερμηνείας περιβάλλοντος, σήμανσης αξιοθεάτων και υποδομών παρατήρησης της φύσης.
  2. Ενέργειες ενημέρωσης κοινού για την ανάπτυξη εθελοντισμού και τη δημιουργία προϋποθέσεων για τη χορήγηση οικολογικού σήματος ποιότητας.
  3. Δράσεις προστασίας ειδών και οικοσυστημάτων.
  4. Διερεύνηση της δομής και δυναμικής των μετάφυτων στη Λίμνη Κορώνεια σε σχέση με τη φυτοπλαγκτική κοινωνία της λίμνης.
  5. Στήριξη ορθής λειτουργίας Φορέα Διαχείρισης λιμνών Κορώνειας Βόλβης.
Ιωάννα Υφαντίδου
Τμήμα Ενημέρωσης-Πληροφόρησης και Γραφείου Τύπου
Τηλ: 23940-24553

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.