Προστασία της βιοποικιλότητας προστατευόμενων περιοχών μέσω Διαδικτύου

Προστατευόμενες περιοχές

Το Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών (UNEP), σε συνεργασία με τη Διεθνή Ένωση για τη Διατήρηση της Φύσης (IUCN) προωθεί μια πρωτοβουλία για την προστασία της βιοποικιλότητας.

Το UNEP και η IUCN δημιούργησαν μια ιστοσελίδα, στην οποία οι χρήστες θα μπορούν να μοιράζονται τις εμπειρίες τους αναρτώντας φωτογραφίες, πληροφορίες και videos για 150.000 προστατευόμενες περιοχές σε όλο τον κόσμο.

Στόχος είναι η προσέλκυση περισσότερων επισκεπτών στις προστατευόμενες περιοχές που είναι λιγότερο γνωστές. Όπως είναι γνωστό εξάλλου, όσο μεγαλύτερα είναι τα κέρδη από τον οικολογικό τουρισμό στις προστατευόμενες περιοχές, τόσο περισσότερες είναι και οι επενδύσεις σε προγράμματα και έργα περιβαλλοντικής προστασίας.

Ιστοσελίδα "ProtectedPlanet.net"

Σημειώνεται ότι η ιστοσελίδα “ProtectedPlanet.net” αναμένεται να λειτουργήσει ως χρήσιμο εργαλείο για τους επιστήμονες, τις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις και τις κυβερνήσεις που εργάζονται για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας στις προστατευόμενες περιοχές.
ΠΗΓΗ

Tagged

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.