Βελτιωμένο το νομοσχέδιο του ΥΠΕΚΑ για τη βιοποικιλότητα

Νόμοι

Αθήνα, 27 Σεπτεμβρίου 2010 ,   ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΕΚΑ

Το σχέδιο νόμου για τη βιοποικιλότητα, βελτιωμένο μετά τη συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία και τη δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, παρουσίασε σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο η Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Τίνα Μπιρμπίλη. Το νέο σ/ν εκσυγχρονίζει την περιβαλλοντική νομοθεσία, σύμφωνα με τις κοινοτικές οδηγίες και στοχεύει στην αειφόρο διαχείριση και την αποτελεσματική διατήρηση του φυσικού πλούτου ως πολύτιμου και αναντικατάστατου εθνικού κεφαλαίου.

Οι σημαντικότερες αλλαγές είναι οι εξής:

  • Στο άρθρο 3 περί προστατευομένων περιοχών, στα περιφερειακά πάρκα συμπεριλήφθηκαν περιοχές οικοανάπτυξης, δηλαδή ζώνες με οικιστικές και άλλες ήπιες δραστηριότητες. Στα προστατευόμενα τοπία συμπεριλήφθησαν και οι γεώτοποι, ως γεωπάρκα, δεδομένης της πλούσιας γεωλογικής ποικιλότητας της Ελλάδας. Παρέχεται επίσης η δυνατότητα θέσπισης προστατευόμενων περιοχών με στόχο τη διατήρηση της αγροτικής βιοποικιλότητας. Τα όρια των ειδικών ζωνών διατήρησης και των ζωνών ειδικής προστασίας (Δίκτυο Natura 2000) θα ψηφιοποιηθούν, θα εγκριθούν με προεδρικό διάταγμα και θα είναι διαθέσιμα στους πολίτες μέσω της ιστοσελίδας του ΥΠΕΚΑ.
  • Στο άρθρο 6 για την προστασία του φυσικού χώρου προβλέπεται ρητή απαγόρευση της διέλευσης μηχανοκίνητων οχημάτων εκτός οδικού δικτύου στις οικολογικά ευαίσθητες περιοχές, εκτός από περιπτώσεις αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών και αναγκών γεωργίας και κτηνοτροφίας. Επίσης, δεν επιτρέπεται η αυτόβουλη διάνοιξη δρόμων σε δασικά, χορτολιβαδικά και παράκτια οικοσυστήματα. Τέλος, προβλέπεται διαδικασία οριοθέτησης και προστασίας της κρίσιμης παράκτιας ζώνης της χώρας.
  • Στο άρθρο 7 περί σημαντικών ειδών χλωρίδας και πανίδας έχουν συμπεριληφθεί και οι εγχώριες φυλές ζώων και οι τοπικές ποικιλίες φυτών. Προβλέπεται επίσης ο καθορισμός μέτρων προστασίας των αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων.
  • Στο άρθρο 8 περί προστασίας της ενδημικής βιοποικιλότητας έχουν συμπεριληφθεί και οι γενετικοί πόροι για τη διατροφή και τη γεωργία.
  • Δεδομένου ότι η διατήρηση της βιοποικιλότητας είναι ασύμβατη με την επιμόλυνση των φυσικών ειδών από γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς, προστέθηκε ένα ακόμα άρθρο στο νομοσχέδιο, το άρθρο 10 περί περιβαλλοντικής βιοασφάλειας, που εμπίπτει στην ευθύνη του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, το οποίο εκδίδει και τις σχετικές προστατευτικές αποφάσεις. Κυρώσεις για τους παραβάτες αποφασίζονται από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.
  • Στο άρθρο 15 στο εδάφιο των άμεσων μέτρων που λαμβάνονται σε περιπτώσεις υποβάθμισης της βιοποικιλότητας, εκτός από τις φυσικές παραμέτρους θα λαμβάνονται υπόψη και οι κοινωνικοοικονομικές συνθήκες.

Το ΥΠΕΚΑ θα συμβουλεύεται την «Επιτροπή Φύση 2000» σε κάθε θέμα προστασίας και διαχείρισης της βιοποικιλότητας που χρειάζεται επιστημονική στήριξη, ενώ έχει δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στη συναρμοδιότητα του ΥΠΕΚΑ με τα άλλα υπουργεία και κυρίως με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπου σχετικές αποφάσεις εκδίδονται από κοινού.

ΠΗΓΗ: ΥΠΕΚΑ
Tagged

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.