Προστασία της χλωρίδας και της πανίδας στην περιοχή του Εθνικού Πάρκου Τζουμέρκων, Περιστερίου και χαράδρας Αράχθου

Δελτία Τύπου ΦΔ

Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Τζουμέρκων Περιστερίου και χαράδρας Αράχθου, με την πολύτιμη συνεργασία της Ε΄ Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Ηπείρου, του Αθλητικού Συλλόγου ερασιτεχνών αλιέων Ιωαννίνων “Ioannina Fishing Club”, των συναρμόδιων Υπηρεσιών, των Τοπικών Φορέων και των κατοίκων της περιοχής, συμβάλλει στην αποτελεσματικότερη επόπτευση – φύλαξη της προστατευόμενης περιοχής.

Πιο συγκεκριμένα, από τις αρχές του καλοκαιριού έχει ξεκινήσει πιλοτικά η υλοποίηση προγράμματος επόπτευσης – φύλαξης της χλωρίδας και της πανίδας, συμπεριλαμβανομένης και της ιχθυοπανίδας, στην προστατευόμενη περιοχή με δύο βάρδιες περιπολιών όλες τις ημέρες της εβδομάδας. Για το σκοπό αυτό, εκτός από τους τρεις (3) τακτικούς Φύλακες έχουν προσληφθεί και δεκαοκτώ (18) εποχικοί Φύλακες (διμηνίτες) και έχει διατεθεί αποκλειστικά για την επόπτευση – φύλαξη της περιοχής και ένα αυτοκίνητο επιπλέον, τύπου Jeep για την ενέργεια των περιπολιών.

Τα αποτελέσματα έχουν δείξει ότι είναι αρκετοί οι επίδοξοι λαθραλιείες, λαθροκυνηγοί και λαθροϋλοτόμοι που επιθυμούν να δράσουν στην περιοχή. Η αποτελεσματικότερη όμως φύλαξη της περιοχής δρα αποτρεπτικά στην υλοποίηση των στόχων τους. Ενδεικτικά αναφέρουμε την περίπτωση της απόπειρας παράνομης αλιείας στον ποταμό Άραχθο κοντά στην Πλατανούσσα, απ’ όπου προέρχεται και η παρακάτω φωτογραφία.

Ευελπιστούμε ότι ο Φορέας Διαχείρισης θα συνεχίσει και την επόμενη χρονιά, έχοντας εξασφαλίσει το απαραίτητο προσωπικό, να εποπτεύει την προστατευόμενη περιοχή.

Tagged

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.