ΟΧΙ στο Φράγμα του Αγίου Νικολάου στον Άραχθο

Δελτία Τύπου ΦΔ

Το Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Τζουμέρκων, Περιστερίου και Χαράδρας Αράχθου, λαμβάνοντας υπόψη πρόσφατα δημοσιεύματα στα τοπικά έντυπα και ηλεκτρονικά Μ.Μ.Ε. σχετικά με την κατασκευή Φράγματος στον Άραχθο, ανακοινώνει τα παρακάτω:

1. Εγκρίνει την με αριθ. 26/3-2-2012 επιστολή του Προέδρου προς τον Υπουργό ΠΕΚΑ, διότι, σε αυτή τεκμηριώνονται με επιστημονικά επιχειρήματα οι δυσμενείς επιπτώσεις του έργου στο περιβάλλον, απορρίπτεται η κατασκευή του και ζητείται από τον Υπουργό να μην προβεί σε περαιτέρω ενέργειες πριν υπάρξει συμφωνία και συνεννόηση με τους φορείς της περιοχής.

2. Eπίσης ότι

  • Θα προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, ούτως ώστε να μην κατασκευαστεί Φράγμα στον Άραχθο, αλλά και σε ολόκληρο το Εθνικό Πάρκο.
  • Θα συμμετάσχει στη διαβούλευση για το υδατικό διαμέρισμα της Ηπείρου έως τις 15 Απριλίου και θα καταθέσει προτάσεις για τη διαχείριση και την προστασία των υδάτων στο Εθνικό Πάρκο Τζουμέρκων, Περιστερίου και Χαράδρας Αράχθου.
  • Θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα που αφορούν την παρακολούθηση της ποιότητας των υδάτων των ποταμών στο Πάρκο.
  • Θα πάρει όλα τα μέτρα για την επόπτευση της αλιείας και της μόλυνσης από οργανικές ουσίες στον Άραχθο ποταμό και θα προσπαθήσει να σταματήσει τη λαθραλιεία και την αμμοληψία.
  • Θα προκηρύξει, όσο το δυνατό γρηγορότερα, σε συνεργασία με την Αιρετή Περιφέρεια Ηπείρου, τη μελέτη Διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΦΔ

Tagged

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.