Τηλεμετρικοί σταθμοί στο Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

Δελτία Τύπου ΦΔ

Στα πλαίσια του έργου «Πράσινο Ταμείο» του Υπουργείου Περιβάλλοντος εγκαταστάθηκαν και λειτουργούν στο Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης δύο τηλεμετρικοί σταθμοί παρακολούθησης της ποσότητας και ποιότητας των επιφανειακών υδάτων.

Οι σταθμοί αυτοί έχουν τοποθετηθεί έτσι ώστε να μετρούν ανά συχνά χρονικά διαστήματα κάθε μέρα, στοιχεία όπως την στάθμη του νερού, την θερμοκρασία και την αγωγιμότητα. Τα στοιχεία αυτά μεταφέρονται τηλεμετρικά σε κεντρικό υπολογιστή του Φορέα Διαχείρισης του ΕΠ ΑΜΑΘ, όπου και επεξεργάζονται από το ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό έτσι ώστε να αξιοποιούνται και να βγαίνουν ασφαλή συμπεράσματα για τις διάφορες διεργασίες που λαμβάνουν χώρα στα οικοσυστήματα ανάλογα με την εποχή.

Ο πρώτος σταθμός τοποθετήθηκε στον Ποταμό Νέστο, κατάντη του αρδευτικού φράγματος Τοξοτών, στο ύψος του οικισμού Παραδείσου, με σκοπό την συνεχή καταγραφή της ποσότητας νερού που δέχεται το Δέλτα Νέστου. Ο δεύτερος σταθμός τοποθετήθηκε στην λίμνη Iσμαρίδα, στην περιοχή Παγούρια με σκοπό της καταγραφής τόσο της στάθμης του νερού όσο και του θαλασσινού νερού που κατά περιόδους μπαίνει στη λίμνη.

Η τηλεμετρική παρακολούθηση αποτελεί μια σύγχρονη προσέγγιση στην περιβαλλοντική παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο, συλλέγοντας δεδομένα με μεγαλύτερη ακρίβεια και αξιοπιστία και οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας ή εποχή του χρόνου, βοηθώντας έτσι το Φορέα Διαχείρισης αλλά και τις υπηρεσίες που ασχολούνται με τη διαχείριση υδάτων να έχουν ένα ακόμα εργαλείο για την προστασία του ποταμού Νέστου και της λίμνης Ισμαρίδας.

 

Tagged

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.