Ετήσιο Συνέδριο του Eurosite 13-16 Σεπτεμβρίου 2010

Το Eurosite είναι ένα ευρωπαϊκό δίκτυο οργανώσεων που αριθμεί πάνω από 100 μέλη. Το ενδιαφέρον με αυτό το δίκτυο είναι ότι αφορά οργανώσεις και υπηρεσίες (από μικρές, όπως ο ΦΔ του Αξιού, έως πολύ μεγάλες, όπως η Δασική Υπηρεσία της Φινλανδίας, που διαχειρίζεται ένα μεγάλο μέρος της χώρας) που διαχειρίζονται τη φύση όπως είναι και […]

Ολόκληρο το άρθρο