Πρόγραμμα προβολής για το δίκτυο Natura 2000

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος, έχει εξαγγείλει ένα νέο εργαλείο της τεχνολογίας πληροφοριών που θα φέρει το ευρύ κοινό πιο κοντά στο Natura 2000, το σπουδαιότερο δίκτυο προστατευόμενων περιοχών. Το Νatura 2000 είναι το βασικό μέσο προστασίας της βιοποικιλότητας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρόκειται για το μεγαλύτερο στον κόσμο οικολογικό δίκτυο […]

Ολόκληρο το άρθρο