Λαθροϋλοτομία στο ΕΠΑΜΑΘ – η μάστιγα της εποχής

Ο Φορέας Διαχείρισης Δέλτα Νέστου-Βιστωνίδας – Ισμαρίδας τα τελευταία δύο χρόνια εφαρμόζει εγκεκριμένο πρόγραμμα Επόπτευσης-Φύλαξης, όπως αυτό περιγράφεται στο Τεχνικό του Δελτίο που χρηματοδοτείται από το ΕΠΠΕΡΑΑ, με σκοπό την παρακολούθηση της τήρησης των κανονισμών που διέπουν την προστατευόμενη περιοχή, την καταγραφή όλων των παράνομων ενεργειών, αλλά και την ενημέρωση όλων των αρμόδιων εμπλεκομένων φορέων […]

Ολόκληρο το άρθρο