Αποτελέσματα αρχαιρεσιών της «Ελληνικής Φύσης»

Στο μητρώο του ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ είναι συνολικά 224 εγγεγραμμένα μέλη και ταμειακώς εντάξει 88 μέλη, από τα οποία προσήλθαν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα 69 μέλη με βάση το τηρούμενο πρωτόκολλο ψηφοφορίας. Οι υποψηφιότητες και τα αποτελέσματα των εκλογών είναι τα παρακάτω: Για το Δ/Σ του Σωματείου Βάκκας Μιχαήλ […]

Ολόκληρο το άρθρο