Εποπτεία και αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης των τύπων οικοτόπων και των ειδών χλωρίδας και πανίδας των οδηγιών 92/43/ΕΟΚ και 2009/147/ΕΚ

Ο Φορέας Διαχείρισης Υγροτόπων Κοτυχίου – Στροφυλιάς προκηρύσσει ανοικτό διεθνή διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, για την παροχή υπηρεσιών με αντικείμενο την «Εποπτεία και αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης των τύπων οικοτόπων και των ειδών χλωρίδας και πανίδας των οδηγιών 92/43/ΕΟΚ και 2009/147/ΕΚ»  Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

Ολόκληρο το άρθρο