Προσλήψεις προσωπικού στο ΦΔ Εθνικού Πάρκου Σχινιά-Μαραθώνα

Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Σχινιά – Μαραθώνα ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έξι (6) ατόμων για την κάλυψη αναγκών του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Σχινιά – Μαραθώνα , που εδρεύει στο Μαραθώνα Αττικής, στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης “Προστασία και διατήρηση της Βιοποικιλότητας του Εθνικού Πάρκου Σχινιά – Μαραθώνα ” […]

Ολόκληρο το άρθρο