ΨΗΦΙΣΜΑ του Διεθνούς Επιστημονικού Συμποσίου του Ε.Θ.Π.Ζ.

«ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ: Η Εμπειρία του Παρελθόντος πολύτιμος Οδηγός για το Μέλλον» ΖΑΚΥΝΘΟΣ, 4-6 Δεκεμβρίου 2015 Οι Σύνεδροι του Διεθνούς Επιστημονικού Συμποσίου, μέλη Επιστημονικών Εταιρειών για την μελέτη και προστασία του Χερσαίου και Θαλάσσιου Περιβάλλοντος (Ελληνική Οικολογική Εταιρεία – Ε.Ο.Ε., Ελληνική Βοτανική Εταιρεία – Ε.Β.Ε., Ελληνική Ζωολογική Εταιρεία – Ε.Ζ.Ε.), […]

Ολόκληρο το άρθρο

Προσλήψεις προσωπικού στο Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου

Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι τριών (23) ατόμων για την υλοποίηση του υποέργου 1 «Πρόγραμμα για την προστασία και διατήρηση της Βιοποικιλότητας» της πράξης με κωδικό MIS 340184 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον – Αειφόρος Ανάπτυξη» του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου […]

Ολόκληρο το άρθρο

Προσλήψεις προσωπικού στο Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου

Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την υλοποίηση του υποέργου 1 «Πρόγραμμα για την προστασία και διατήρηση της Βιοποικιλότητας» της πράξης με κωδικό MIS 340184 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον – Αειφόρος Ανάπτυξη» του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου, […]

Ολόκληρο το άρθρο

23 θέσεις εργασίας ορισμένου χρόνου στο ΦΔ Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ1/2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ στο πλαίσιο υλοποίησης ευρωπαϊκού προγράμματος (23 θέσεις). Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει στις 9 Ιουλίου 2012. Διαβάστε το πλήρες κείμενο της προκήρυξης ΠΗΓΗ

Ολόκληρο το άρθρο

Κατά 20% μειώθηκε η φωλεοποίηση της χελώνας

Της Μαριλένας Παπαδάτου Απολογισμός του φετινού καλοκαιριού πραγματοποιήθηκε στην τελευταία συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου του φορέα διαχείρισης Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου, με ειδική αναφορά, όπως είναι φυσικό, στα στοιχεία που αφορούν την ωοτοκία της θαλάσσιας χελώνας.

Ολόκληρο το άρθρο

Πρόσληψη Προσωπικού ΠΕ Περιβάλλοντος ή ΠΕ Γεωπονίας, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου (1 θέση)

Ο Φορέας Διαχείρισης του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ενός (1) ατόμου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου (υλοποίηση του ευρωπαϊκού ερευνητικού προγράμματος ARGOMARINE – 7th Framework programme), που εδρεύει στην Ζάκυνθο. Η ανακοίνωση βρίσκεται εδώ.

Ολόκληρο το άρθρο

Προσλήψεις του Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου

Ο Φορέας Διαχείρισης του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι (20) ατόμων για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος ¨Οργάνωση της Λειτουργίας της Προστατευόμενης Περιοχής του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου και του Φορέα Διαχείρισής της” που υπάγεται στον άξονα προτεραιότητας 9 “Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος και της […]

Ολόκληρο το άρθρο