Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητά προστασία τοπίου, διασύνδεση προστατευόμενων περιοχών και προστασία παραδοσιακών αγροτικών ποικιλιών

Ολόκληρο το άρθρο