Εναρκτήρια συνάντηση (kick-off meeting) του διασυνοριακού προγράμματος Access2Heritage

Στις 28, 29 και 30 Ιουνίου 2018 πραγματοποιήθηκε στον Δήμο Βόλβης η εναρκτήρια συνάντηση μεταξύ των εταίρων που συμμετέχουν στο διασυνοριακό πρόγραμμα «Pathways of accessible heritage tourism» (Access2Heritage), στο οποίο ο Φορέας Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης συμμετέχει ως Επικεφαλής Εταίρος. Στο συγκεκριμένο έργο που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα INTERREG V-A «Ελλάδα – Βουλγαρία 2014-2020». Οι εταίροι […]

Ολόκληρο το άρθρο

“Belasitsa Beyond Borders” Διασυνοριακή συνεργασία κατά μήκος της Βαλκανικής Πράσινης Ζώνης

Κερκίνη, 6 Φεβρουαρίου 2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  Ο Φορέας Διαχείρισης Λίμνης Κερκίνης συμμετέχει στο έργο «Belasitsa Beyond Borders» που αφορά στη διασυνοριακή συνεργασία Βουλγαρίας-Ελλάδας-ΠΓΔΜ. Το έργο θα υλοποιηθεί από το Βουλγαρικό Ίδρυμα για τη Βιοποικιλότητα (Bulgarian Biodiversity Foundation-Branch Belasitsa) και από τη ΜΚΟ EuroNatur που εδρεύει στη Γερμανία με τη συμμετοχή του Φυσικού Πάρκου Belasitsa, του […]

Ολόκληρο το άρθρο