Σχόλια επί του κειμένου: Οργάνωση των ΦΔ & Σχεδιασμός της πρώτης φάσης λειτουργίας τους

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΦΑΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Α.1.: ΤΜΗΜΑ Β – ΕΝΟΤΗΤΑ Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ: ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Απόψεις επί του παραπάνω κειμένου: Όσον αφορά το συνολικό κείμενο, αυτό είναι γενικά προσεγμένο ως προς τη γραφή του και υπάρχει συνοχή και συνάφεια μεταξύ των παραγράφων. Βοηθάει η […]

Ολόκληρο το άρθρο