Προσλήψεις προσωπικού στο ΦΔ Εθνικού Πάρκου Σχινιά-Μαραθώνα

Προκηρύξεις

Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Σχινιά – Μαραθώνα ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έξι (6) ατόμων για την κάλυψη αναγκών του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Σχινιά – Μαραθώνα , που εδρεύει στο Μαραθώνα Αττικής, στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης “Προστασία και διατήρηση της Βιοποικιλότητας του Εθνικού Πάρκου Σχινιά – Μαραθώνα ” που έχει ενταχθεί στον Άξονα Προτεραιότητας 2 – “Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής ” του Ε.Π.  “Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττικής 2007-2013 ” που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης του  Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ), 2007-2013.

Οι θέσεις αφορούν:

1 θέση ΠΕ Οικονομολόγου
1 θέση ΠΕ Βιολογίας
1 θέση ΠΕ Περιβάλλοντος
1 θέση ΠΕ Μηχανικών Αγρονόμων – Τοπογράφων
1 θέση ΤΕ Γεωπονίας
1 θέση ΔΕ Εποπτών/Φυλάκων

Στα παρακάτω επισυναπτόμενα θα βρείτε σχετικές πληροφορίες.

ΦΔ ΣΧΙΧΙΑΣ – ΜΑΡΑΘΩΝΑ _ΣΟΧ1 2013 (pdf)

ΦΔ ΣΧΙΧΙΑΣ – ΜΑΡΑΘΩΝΑ _ΣΟΧ1 2013 (doc)

Tagged

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.