Απλήρωτοι οι εργαζόμενοι σε φορείς διαχείρισης του νομού Αχαΐας

Φορείς διαχείρισης

Μία υπογραφή της Δ/νσης Δημοσίων επενδύσεων του Υπουργείου Περιφερειακής Ανάπτυξης στερεί από τους εργαζόμενους των Φορέων Διαχείρισης του νομού μας (Στροφυλιά και Χελμός) την πληρωμή τους για ΕΠΤΑ μήνες. Η αδικαιολόγητη και πολύ πιθανόν σκόπιμη καθυστέρηση της παραπάνω υπηρεσίας πέραν του ότι στερεί τα δεδουλευμένα των εργαζομένων, θέτει σε κίνδυνο την εκταμίευση σημαντικών κονδυλίων από το Ταμείο Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στα πλαίσια του ΕΣΠΑ για τις προστατευόμενες περιοχές του νομού μας αλλά και άλλων νομών (Αχέροντας, Αμβρακικός).

Τα παραπάνω αναφέρουν σε ερώτησή τους προς τους υπουργούς Περιφερειακής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, οι βουλευτές της Δημοκρατικής Αριστεράς Φώτης Κουβέλης και Νίκος Τσούκαλης. Οι δύο βουλευτές επισημαίνουν στην ερώτησή τους πως η απαράδεκτη αυτή κατάσταση έχει φέρει σε απόγνωση τους εργαζόμενους, ενώ δημιουργείται σοβαρό πρόβλημα στη λειτουργία των φορέων και σημαντική καθυστέρηση στη διεξαγωγή διεθνών διαγωνισμών (πχ για την παρακολούθηση (monitoring) των προστατευόμενων περιοχών) σύμφωνα με τις υποχρεώσεις της χώρας μας στην ΕΕ.

Το κείμενο της ερώτησης έχει ως εξής:

“Απλήρωτοι παραμένουν εδώ και 7 μήνες οι εργαζόμενοι του Φορέα Διαχείρισης υγροτόπων Κοτυχίου-Στροφυλιάς, αλλά και άλλων φορέων διαχείρισης της χώρας (Αχέροντας, Πάρνωνας, Αμβρακικός, Χελμός) ενώ ορατός είναι ο κίνδυνος να συνεχιστεί η ίδια κατάσταση αλλά και να χαθούν σημαντικά κονδύλια από το Ταμείο συνοχής. Η αδικαιολόγητη (ή μήπως σκόπιμη;) καθυστέρηση της Δ/νσης Δημοσίων επενδύσεων του Υπουργείου Περιφερειακής Ανάπτυξης να προβεί σε εγγραφή της πράξης «Λειτουργία φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων Κοτυχίου -Στροφυλιάς» στη Συλλογική Απόφαση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, στερεί τη δυνατότητα εκταμίευσης χρημάτων.

Ο φορέας Διαχείρισης Υγροτόπων Κοτυχίου-Στροφυλιάς έχει ενταχθεί σύμφωνα με την αριθ. οικ.181942/20-09-10 Απόφαση Γενικού Γραμματέα ΥΠΕΚΑ της πράξης «Λειτουργία φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων Κοτυχίου -Στροφυλιάς» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη με κωδικό πράξης Π.Δ.Ε 075/8. Σύμφωνα με την εγκύκλιο «περί μέτρων επιτάχυνσης της εκταμίευσης των πληρωμών από την απορρόφηση των διαρθρωτικών ταμείων και του ταμείου συνοχής» προσδιορίζεται σαφώς η προθεσμία για την έκδοση της απόφασης εγγραφής της πράξης στη Συλλογική Απόφαση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων η οποία είναι 10 εργάσιμες ημέρες.

Ο φορέας έχει προβεί σε όλες τις σχετικές ενέργειες, αλλά μέχρι σήμερα δεν έχει δοθεί σαφής απάντηση για την καθυστέρηση εγγραφής της πράξης στη συλλογική απόφαση του ΠΔΕ και συνεπώς διαπιστώνεται μονομερής μη εφαρμογή της συγκεκριμένης Υπουργικής Απόφασης Συστήματος Διαχείρισης.

  • Επειδή εκκρεμούν πληρωμές εργαζομένων και προμηθευτών για πάνω από 7 μήνες.
  • Επειδή υπάρχει δέσμευση απορρόφησης για το έτος 2010 στο Τεχνικό Δελτίο Προτεινόμενης Πράξης του Φορέα του ποσού των 500.000€
  • Επειδή η ανωτέρω κατάσταση επιφέρει σημαντικές καθυστερήσεις στη διεξαγωγή διεθνών διαγωνισμών για την παρακολούθηση (monitoring) των τύπων οικοτόπων και των ειδών των οδηγιών 92/43 και 79/409, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις της χώρας μας στην ΕΕ. (3η Εθνική Αναφορά – περίοδο αναφοράς 2007-2012 άρθρο 17 της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ).

Ερωτούν τους κ. κ Υπουργούς για ποιο λόγο η Δ/νση Δημοσίων επενδύσεων του Υπουργείου Περιφερειακής Ανάπτυξης καθυστερεί να προβεί σε εγγραφή της σχετικής πράξης και τί σκοπεύουν να πράξουν για την διευθέτηση του προβλήματος προκειμένου να πληρωθούν οι εργαζόμενοι και οι προμηθευτές του Φορέα.”

ΠΗΓΗ

Tagged

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.