Εποπτεία και αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης των τύπων οικοτόπων και των ειδών χλωρίδας και πανίδας των οδηγιών 92/43/ΕΟΚ και 2009/147/ΕΚ

Προκηρύξεις

Ο Φορέας Διαχείρισης Υγροτόπων Κοτυχίου – Στροφυλιάς προκηρύσσει ανοικτό διεθνή διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, για την παροχή υπηρεσιών με αντικείμενο την «Εποπτεία και αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης των τύπων οικοτόπων και των ειδών χλωρίδας και πανίδας των οδηγιών 92/43/ΕΟΚ και 2009/147/ΕΚ»

 Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

Tagged

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.