Απάντηση Γ. Παπακωνσταντίνου για παράνομη υλοτομία στη Στροφυλιά

Πολιτικοί

Η Βουλευτής Αχαΐας Μαρία Κυριακοπούλου είχε καταθέσει αναφορά στον αρμόδιο Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής κ. Γεώργιο Παπακωνσταντίνου, με αφορμή επιστολή της Οικολογικής Κίνησης Πάτρας, στην οποία επισημαίνεται η ανάγκη ενίσχυσης της φύλαξης του Δάσους της Στροφυλιάς, από φαινόμενα παράνομης υλοτομίας, τα οποία το τελευταίο διάστημα προσλαμβάνουν ανεξέλεγκτες διαστάσεις.

Ο κ. Γεώργιος Παπακωνσταντίνου επισυνάπτει έγγραφο της Ειδικής Γραμματείας Δασών/ΥΠΕΚΑ στο οποίο αναφέρονται τα εξής:

«Η Υπηρεσία μας στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της καταβάλει προσπάθειες προκειμένου να εξευρεθούν ικανοί χρηματικοί πόροι για τους υπαλλήλους των δασικών Υπηρεσιών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, που θα απασχοληθούν υπερωριακά για την εξυπηρέτηση του προγράμματος δασοπροστασίας προκειμένου να προστατευθούν αποτελεσματικά τα δάση και οι δασικές εκτάσεις από τους πάσης φύσεως κινδύνους που τα απειλούν (πυρκαγιές, καταπατήσεις, εκχερσώσεις κλπ. Το πρόγραμμα δασοπροστασίας που εκπονείται κάθε χρόνο, συνίσταται στη λειτουργία Συντονιστικού Κέντρου Δασοπροστασίας στην Κεντρική Υπηρεσία αφενός και τη διενέργεια περιπόλων κατά παράνομων υλοτομιών, εκχερσώσεων, καταπατήσεων κλπ. από υπαλλήλους των δασικών υπηρεσιών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων αφετέρου.

Για τους ανωτέρω σκοπούς έχει εγκριθεί ποσό 1.150.000 €, το οποίο Θα διανεμηθεί στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και θα καλύπτει την περίοδο Απριλίου – Νοεμβρίου τρεχ. έτους.

Στην υποβοήθηση του έργου τον ανωτέρω περιπόλων έρχεται να βοηθήσει η πρόσφατη ενσωμάτωση στην δασική υπηρεσία του σώματος Αγροφυλακής (ν. 3938/11 ΦΕΚ 61/31-3- 2011 Τεύχος Α’). -Οι υπάλληλοι του ανωτέρω σώματος αναλαμβάνουν καθήκοντα δασοφυλάκων συμβάλλοντας κατά αυτόν τον τρόπο στον έλεγχο και περιορισμό της διακίνησης προϊόντων που προέρχονται από παράνομη υλοτομία και μεταξύ άλλων στην πρόληψη των δασικών πυρκαγιών και στον περιορισμό της αυθαίρετης δόμησης.

Επιπροσθέτως σας πληροφορούμε ότι η Γενική Δ/νση Ανάπτυξης & Προστασίας Δασών & Φ.Π. έχει αποστείλει την αριθ. 165382/372/3-2-2011 εγκύκλιο, υπογεγραμμένη από τον Υπουργό ΠΕΚΑ, προς τις Δασικές Υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων με την οποία καλούνται να λάβουν έκτακτα μέτρα για την αποτροπή των λαθροϋλοτομιών. Για την επίτευξη του σκοπού αυτού επίσης η Ειδική Γραμματεία Δασών εισηγήθηκε στο Πράσινο ταμείο την χρηματοδότηση των Δασικών Υπηρεσιών.»

Tagged

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.