Επαναλειτουργία Λατομείων Αράξου, ΦΔ Υγροτόπων Κοτυχίου-Στροφυλιάς

Δελτία Τύπου ΦΔ

Λάππα, 02 Νοεμβρίου 2011

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΦΔ Υγροτόπων Κοτυχίου-Στροφυλιάς

Το Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Κοτυχίου – Στροφυλιάς διακρίνεται μεταξύ άλλων για την ποικιλία των ενδιαιτημάτων του, τα οποία συγκροτούν ένα ενιαίο οικοσύστημα.  Η διατήρηση και η λειτουργία του ενιαίου αυτού οικοσυστήματος στηρίζεται στην καλή λειτουργία όλων των επιμέρους στοιχείων του. Συγκεκριμένα, στο Εθνικό Πάρκο εντάσσονται 13 διαφορετικές ενότητες, που όμως έχουν μεταξύ τους άμεση σχέση και πιθανή υποβάθμιση της μιας είναι ικανή να προκαλέσει υποβάθμιση στο σύνολο της περιοχής. Μια από αυτές τις ενότητες αποτελούν και τα βραχώδη υψώματα με την ονομασία Μαύρα Βουνά.

Στην Κοινή Υπουργική Απόφαση 12365 (ΦΕΚ 159/Δ’/2009), η οποία χαρακτηρίζει τις χερσαίες, υδάτινες και θαλάσσιες περιοχές της λιμνοθάλασσας Κοτυχίου, του δάσους Στροφυλιάς και της ευρύτερης περιοχής τους ως «Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Κοτυχίου – Στροφυλιάς» προβλέπεται η κατάργηση της ζώνης ΒΑ των λατομείων που βρίσκονται στα Μαύρα Βουνά και η ένταξή της στην Α ζώνη του Εθνικού Πάρκου από 01/01/2011.

Ο ΦΔ δημοσιοποίησε με δελτίο τύπου  και κοινοποίησε προς το Υπουργείο ΠΕΚΑ, σύμφωνα με το υπ’ αρ. 96/24-02-11 έγγραφό του, στα πλαίσια της αξιολόγησης  εφαρμογής των όρων προστασίας του Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων Κοτυχίου-Στροφυλιάς όπως προβλέπεται στο άρθρο 16 παρ. 3 του Ν.2742/99 και η οποία επικυρώθηκε με την αριθ. 3η απόφαση της 1ης/2011 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου στις 21/01/2011, έκθεση στην οποία  κοινοποιεί την άποψη ότι η συγκεκριμένη πρόβλεψη της ΚΥΑ συμβάλλει στην προστασία της βιοποικιλότητας της περιοχής και στη διατήρηση των οικοσυστημάτων σε καλή κατάσταση.

Παρόλα αυτά, στο υπό ψήφιση νομοσχέδιο «Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις» κατατέθηκε τροπολογία με την οποία παρατείνεται μέχρι 31-12-2014 η λειτουργία των λατομείων Αράξου στα Μαύρα Βουνά.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Φορέα Διαχείρισης Υγροτόπων Κοτυχίου – Στροφυλιάς εμμένει στην αρχική του απόφαση και σταθμίζοντας και τα νέα στοιχεία (πυρκαγιά στα Μαύρα Βουνά) θεωρεί ότι η συνέχιση της λειτουργίας των λατομείων θα συμβάλει στην περαιτέρω υποβάθμιση του οικοσυστήματος των Μαύρων Βουνών.

Tagged

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.