Ανταλλαγή εμπειριών και πρακτικών για την προστασία των οικοσυστημάτων

Φορείς διαχείρισης

Ολοκληρώθηκαν οι συναντήσεις εργασίας που διοργανώθηκαν από τη Νομαρχιακή Επιχείρηση Ανάπτυξης Αχαΐας, στα πλαίσια υλοποίησης του έργου εδαφικής συνεργασίας F:ACTS! Forms for: Adapting to Climate Change through Territorial Strategies! «Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή μέσω περιφερειακών στρατηγικών», με τη συμμετοχή του Αντιπεριφερειάρχη Περιβάλλοντος και Υποδομών κ. Νίκου Υφαντή, του Φορέα Διαχείρισης Υγροτόπων Κοτυχίου-Στροφυλιάς, του Φορέα Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου, των Δασαρχείων Πατρών και Αμαλιάδας, της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας, της Δ/νσης Δασών Αχαΐας, του Δήμου Ανδραβίδας-Κυλλήνης, καθώς και ιδιωτών.

Στη διήμερη αυτή συνάντηση εργασίας, που έλαβε χώρα στην αίθουσα συνεδριάσεων του πρώην Νομαρχιακού Συμβουλίου στο Μέγαρο Κόλλα στις 21 και 22 Σεπτεμβρίου 2011, Βέλγοι και Ολλανδοί προσκεκλημένοι ειδικοί εισηγητές, εκπρόσωποι κρατικών φορέων διαχείρισης Γης και Υδάτων, μετέφεραν την εμπειρία αλλά και τις καλές πρακτικές που εφαρμόζουν για την αποτελεσματική συμμετοχή των εμπλεκόμενων φορέων στη διαμόρφωση πολιτικών και σχεδίων προστασίας των οικοσυστημάτων και περιβαλλοντικά ευαίσθητων περιοχών, αλλά και τη τεχνογνωσία για την επιτυχή διαχείριση έργων και διαδικασιών εφαρμογής περιφερειακών στρατηγικών αειφόρου ανάπτυξης.

Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν τρόπους σχεδίασης και υλοποίησης αποτελεσματικών πλάνων διαχείρισης βασισμένων σε αρχές που τα καθιστούν επιτυχημένα, όπως αυτές της «καλής διακυβέρνησης», καθώς και των εργαλείων και μεθοδολογιών για την ανάπτυξη ολοκληρωμένων περιφερειακών και τοπικών στρατηγικών. Παρουσιάστηκε η μεθοδολογία για την ενεργή συμμετοχή των φορέων στις διαφορετικές φάσεις ωρίμανσης των έργων, τα εργαλεία και οι τεχνικές που οδηγούν στην επίτευξη των καλύτερων δυνατών αποτελεσμάτων από τις διαβουλεύσεις, καθώς και οι διαδικασίες ανάπτυξης σχεδίων και στρατηγικών για την επίτευξη της κοινής αποδοχής των στόχων που τίθενται αλλά και την εξασφάλιση συνεργιών.

Τα συμπεράσματα από τις συναντήσεις εργασίας θα συγκεντρωθούν και θα αναρτηθούν τόσο στο διαδικτυακό τόπο του έργου F:ACTS! www.factsproject.eu όσο και στης Νομαρχιακής Επιχείρησης Ανάπτυξης Αχαΐας www.nea.gr.

ΠΗΓΗ

Tagged

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.