Προσωρινή απαγόρευση του κυνηγιού από το ΣτΕ

Προστατευόμενες περιοχές

Την προσωρινή αναστολή του κυνηγιού, 2,5 μήνες πριν τη λήξη της κυνηγετικής περιόδου αποφάσισε το Συμβούλιο της Επικρατείας. Η απόφαση ελήφθη μετά από προσφυγή της «Ζωοφιλικής Οικολογικής Ένωσης Ελλάδος» για ακύρωση της σχετικής υπουργικής απόφασης, με το σκεπτικό ότι δεν υπάρχουν επικαιροποιημένες μελέτες για την κατάσταση των θηρεύσιμων ειδών.

Το ΣτΕ διαπίστωσε την ανεπάρκεια και το παρωχημένο των μελετών για την κατάσταση των θηρεύσιμων ειδών, ενώ καθοριστικό ρόλο για το «πάγωμα» της υπουργικής απόφασης έπαιξε και η διαπίστωση ότι το κυνήγι δεν έχει απαγορευτεί στις καμένες δασικές εκτάσεις, καθώς και η έλλειψη μέτρων για τα είδη που διαβιούσαν στις εκτάσεις αυτές και αναγκάστηκαν να μετακινηθούν σε άλλες.

Ειδικότερα, η απόφαση αναφέρει, μεταξύ των άλλων, τα εξής: «Λαμβάνοντας προεχόντως υπόψη ότι στην κατά το άρθρο 24 παρ. 1 του Συντάγματος υποχρέωση του Κράτους προς προστασία του φυσικού περιβάλλοντος περιλαμβάνεται και η υποχρέωση προστασίας της άγριας πανίδας κατά την πλήρη ποικιλία της κρίνει ότι, εφόσον η προσβαλλόμενη απόφαση δεν ερείδεται επί εγκύρου και επικαίρου συνολικής επιστημονικής μελέτης ως προς τον κίνδυνο αφανισμού ή μειώσεως του πληθυσμού ενός εκάστου των θηρευσίμων ειδών, ενόψει ιδίως και των προαναφερθεισών πυρκαγιών, από την εκτέλεση της απόφασης αυτής πιθανολογείται ότι θα επέλθει βλάβη στην άγρια πανίδα λόγω σημαντικής μείωσης των πληθυσμών της, μη δυνάμενη να επανορθωθεί σε περίπτωση ευδοκιμήσεως της αιτήσεως ακυρώσεως”. Επομένως, συνεχίζει η απόφαση, “συντρέχει λόγος χορηγήσεως της αιτούμενης αναστολής εκτελέσεως της προσβαλλόμενης πράξεως».

Σύμφωνα με την ίδια απόφαση, κατ’ εξαίρεση, το κυνήγι του αγριοκούνελου επιτρέπεται μέχρι 10 Μαρτίου 2010, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση.Η απόφαση θα πρέπει να κοινοποιηθεί στην υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κυρία Κατερίνα Μπατζελή, καθώς η σχετική απόφαση είχε υπογραφεί από την προηγούμενη ηγεσία του συγκεκριμένου υπουργείου. Συνήθως, το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης προχωρεί σε αλλαγή των τροποποιήσεων που έχουν κριθεί παράνομες από το ΣτΕ και εκδίδει νέα ρυθμιστική απόφαση, με την οποία επιτρέπεται το κυνήγι.

Οι αρμοδιότητες για τα δάση και κατ΄ επέκταση για τη θήρα, ωστόσο, ανήκουν πλέον στο υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και σύμφωνα με την εφημερίδα «Το Βήμα», κύκλοι του υπουργείου αμφισβητούσαν χθες την υπογραφή σχετικού Προεδρικού Διατάγματος για την ανάληψη των αρμοδιοτήτων αυτών και γι΄ αυτό δεν απέκλειαν να υπάρξει ολιγοήμερο κενό ως την έκδοση πιθανόν νέας υπουργικής απόφασης.

Πηγή: tvxs.gr και “Το Βήμα”
Tagged

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.