Πρόγραμμα Εθελοντισμού 2011, ΦΔ Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς

Δελτία Τύπου ΦΔ

Ο Φορέας Διαχείρισης του Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς, στο πλαίσιο του πνεύματος του Ευρωπαϊκού Έτους Εθελοντισμού 2011 και προκειμένου να προωθήσει την ιδέα της εθελοντικής εργασίας και την ενεργό συμμετοχή κάθε πολίτη σε θέματα που σχετίζονται με την προστασία και ορθολογική διαχείριση του περιβάλλοντος και ιδίως του Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς (Λευκών Ορέων), θα υλοποιήσει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, πρόγραμμα εθελοντισμού στην περιοχή του Εθνικού Δρυμού.

Οι συμμετέχοντες θα έχουν την δυνατότητα να ασχοληθούν με δραστηριότητες που σχετίζονται με τους κάτωθι τομείς (χωρίς να περιορίζονται κατ’ ανάγκη μόνο σε αυτούς):

  • Συγκέντρωση, ταξινόμηση και ανάλυση περιβαλλοντικών δεδομένων – εργασίες πεδίου
  • Παρατήρηση και καταγραφή ειδών πανίδας και χλωρίδας
  • Χάραξη μονοπατιών και νέων διαδρομών
  • Φύλαξη προστατευόμενης περιοχής
  • Πυροφύλαξη
  • Ενέργειες ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης – περιβαλλοντική εκπαίδευση
  • Οργάνωση και λειτουργία βιβλιοθήκης περιβαλλοντικού περιεχομένου
  • Οργανωτική υποστήριξη

Οι εθελοντές θα μπορούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα από τις αρχές Μαΐου μέχρι και το τέλος Σεπτεμβρίου 2011 και η ακτίνα δράσης θα είναι καθ’ όλο το μήκος του μονοπατιού του φαραγγιού της Σαμαριάς αλλά και της ευρύτερης ζώνης των Λευκών Ορέων και σε προκαθορισμένες θέσεις. Με την αίτηση της συμμετοχής, οι υποψήφιοι εθελοντές θα πρέπει να δηλώσουν και τις ημερομηνίες που επιθυμούν να συμμετάσχουν.

Οι υποψήφιοι εθελοντές θα πρέπει να είναι άνω των 18 ετών και να είναι ασφαλισμένοι σε οποιοδήποτε ασφαλιστικό φορέα. Η επιλογή τους θα γίνει ανάλογα με τα προσόντα και τις εμπειρίες τους ενώ θα πρέπει να είναι διατεθειμένοι να προσφέρουν εθελοντική εργασία για μια (1) εβδομάδα με δυνατότητα μίας ελεύθερης ημέρας. Η διαμονή τους θα είναι δωρεάν σε διάφορες θέσεις εντός της προστατευόμενης περιοχής, ανάλογα με τις εργασίες που θα περιλαμβάνει το ημερήσιο πρόγραμμα, ενώ θα εκπαιδευτούν και θα εποπτεύονται, καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος, από το προσωπικό του Φορέα Διαχείρισης.

Επίσης, θεωρείται απαραίτητο να είναι κοινωνικά άτομα, ώστε να προσαρμοστούν στην ομαδική εργασία αλλά και στις καθημερινές ασχολίες συντήρησης και καθαριότητας των χώρων που θα διαμένουν καθώς και στην προετοιμασία της σίτισης τους. Η ικανότητα να ζουν και να συνεργάζονται με ανθρώπους από διαφορετικές κουλτούρες και συνήθειες είναι απαραίτητη. Θα πρέπει επίσης να είναι εφοδιασμένοι με άνετα και ανθεκτικά ρούχα, ανθεκτικά ορειβατικά ή αθλητικά υποδήματα, σακίδιο μεταφοράς υλικών, καπέλο, φακό, πολυμαχαιρίδιο σίτισης και οποιοδήποτε άλλο υλικό απαιτείται για τη διαμονή τους στον χώρο. Επίσης, θα πρέπει να διαθέτουν καλή φυσική κατάσταση και αντοχή στην πεζοπορία.

Οι εθελοντές θα έχουν τη δυνατότητα να έλθουν σε επαφή με το τεράστιας περιβαλλοντικής αξίας και ομορφιάς, φυσικό περιβάλλον του Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς, θα ασχοληθούν με δραστηριότητες που δεν συνηθίζουν στην καθημερινότητα τους, θα συνεργαστούν με άτομα που έχουν παρόμοια ενδιαφέροντα ενώ θα συμμετάσχουν ενεργά στην επίτευξη ενός κοινωφελούς σκοπού.

Οι συμμετέχοντες θα λάβουν πιστοποιητικό συμμετοχής στο πρόγραμμα ενώ το φωτογραφικό ή άλλο υλικό που θα συγκεντρώσουν και θα χρησιμοποιηθεί εφεξής σε οποιαδήποτε δραστηριότητα του Φορέα Διαχείρισης, θα συνοδεύεται από σχετική μνεία.

Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς θα παρέχει συστατικές επιστολές εφόσον ζητηθούν. Επισημαίνεται ότι η πραγματοποίηση του προγράμματος εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τον αριθμό των συμμετοχών.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΣΑΜΑΡΙΑΣ
ΔΡ. ΛΥΜΠΕΡΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ

Δηλώστε συμμετοχή εδώ.

Διαβάστε το ενημερωτικό φυλλάδιο εθελοντισμού.

Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα εθελοντισμού που πραγματοποίηθηκε το 2010.

ΠΗΓΗ

Tagged

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.