Πρόγραμμα Εθελοντισμού 2010, ΦΔ Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς

Δελτία Τύπου ΦΔ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΦΔ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΣΑΜΑΡΙΑΣ

Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς υλοποίησε, για πρώτη φορά και σε πιλοτική βάση, τη δράση «Πρόγραμμα Εθελοντισμού 2010» με τη συμμετοχή φοιτητών Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων. Μέσω του προγράμματος, οι εθελοντές είχαν την ευκαιρία να έλθουν σε άμεση επαφή με το φυσικό περιβάλλον των Λευκών Ορέων και του Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς ειδικότερα, να συγκεντρώσουν σημαντικά περιβαλλοντικά δεδομένα για τη χλωρίδα και πανίδα του Δρυμού, να προσφέρουν και να υποστηρίξουν εθελοντικά τις εργασίες διαχείρισης που επιτελούνται καθημερινά στο φαράγγι της Σαμαριάς, να έλθουν σε άμεση επαφή με τους επισκέπτες και να αποκομίσουν πολύτιμες εμπειρίες. Στόχος του Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Δρυμού είναι η εδραίωση του προγράμματος εθελοντισμού και η υλοποίηση του σε ετήσια βάση.

Ο Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο του Φορέα Διαχείρισης καθώς και οι συμμετέχοντες, στο πρόγραμμα, εθελοντές επιθυμούν να ευχαριστήσουν θερμά τον Προμηθευτικό & Καταναλωτικό Συν/σμό Μελών Ινστιτούτου Καταναλωτών Π.Ε. «ΙΝ.ΚΑ Super Markets» και τον Συνεταιρισμό Super & Mini Markets «ΑΡΙΑΔΝΗ», για την ευγενική χορηγία αλλά και την ουσιαστική και άμεση υποστήριξη που παρείχαν, ώστε το πρόγραμμα να υλοποιηθεί ομαλά και με επιτυχία.

Εκ μέρους του Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς
Ο Πρόεδρος
Δρ. Λυμπεράκης Πέτρος
 

Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς υλοποίησε, για πρώτη φορά και σε πιλοτική βάση, τη δράση «Πρόγραμμα Εθελοντισμού 2010» με τη συμμετοχή φοιτητών Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων. Μέσω του προγράμματος, οι εθελοντές είχαν την ευκαιρία να έλθουν σε άμεση επαφή με το φυσικό περιβάλλον των Λευκών Ορέων και του Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς ειδικότερα, να συγκεντρώσουν σημαντικά περιβαλλοντικά δεδομένα για τη χλωρίδα και πανίδα του Δρυμού, να προσφέρουν και να υποστηρίξουν εθελοντικά τις εργασίες διαχείρισης που επιτελούνται καθημερινά στο φαράγγι της Σαμαριάς, να έλθουν σε άμεση επαφή με τους επισκέπτες και να αποκομίσουν πολύτιμες εμπειρίες. Στόχος του Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Δρυμού είναι η εδραίωση του προγράμματος εθελοντισμού και η υλοποίηση του σε ετήσια βάση.

Ο Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο του Φορέα Διαχείρισης καθώς και οι συμμετέχοντες, στο πρόγραμμα, εθελοντές επιθυμούν να ευχαριστήσουν θερμά τον Προμηθευτικό & Καταναλωτικό Συν/σμό Μελών Ινστιτούτου Καταναλωτών Π.Ε. «ΙΝ.ΚΑ Super Markets» και τον Συνεταιρισμό Super & Mini Markets «ΑΡΙΑΔΝΗ», για την ευγενική χορηγία αλλά και την ουσιαστική και άμεση υποστήριξη που παρείχαν, ώστε το πρόγραμμα να υλοποιηθεί ομαλά και με επιτυχία.

Εκ μέρους του Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς

Ο Πρόεδρος

Δρ. Λυμπεράκης Πέτρος

Tagged

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.