Δελτίο Τύπου από το ΦΔ Οροσειράς Ροδόπης

Δελτία Τύπου ΦΔ

Στις 18/04/2013 η κυβέρνηση κοινοποίησε στους Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών (ΦΔΠΠ) έγγραφο παύσης πληρωμών τους επ’ αόριστο με αποτέλεσμα την μέχρι τώρα υπολειτουργία τους. Οι ΦΔΠΠ, στους οποίους ανήκει και ο Φορέας Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης (ΦΔΟΡ), είναι Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ) με βασική αρμοδιότητα τη διαχείριση των προστατευόμενων περιοχών της χώρας και με κύρια χρηματοδότηση τους στο μεγαλύτερο ποσοστό από ευρωπαϊκά κονδύλια (ΕΣΠΑ).

Ο μισθός των εργαζομένων τους έχει ήδη υποστεί καταχρηστικά τις μειώσεις του ιδιωτικού αλλά και του δημόσιου τομέα καθώς ακόμα δεν έχει ξεκαθαριστεί σε ποιο νομικό καθεστώς συμφέρει το Κράτος να βρίσκονται.

Πολλές φορές, η μισθοδοσία δε γίνεται τακτικά, με αποτέλεσμα το προσωπικό να αναμένει την πληρωμή του για μήνες με τα καθημερινά έξοδα να τρέχουν, ενώ η δέσμευση των ευρωπαϊκών κονδυλίων από την ελληνική κυβέρνηση γίνεται εκ των προτέρων, διανέμονται στους τομείς που προορίζονταν μετά από αρκετό καιρό και αυτό κατά προτίμηση.

Τη δεδομένη στιγμή οι εργαζόμενοι του ΦΔΟΡ έχουμε να πληρωθούμε 3,5 μήνες χωρίς καμία διάθεση από την κυβέρνηση χρονικού καθορισμού της επόμενης χρηματοδότησης μας.

Οι ΦΔΠΠ είναι μια ακόμα περίπτωση όπου το Κράτος, εντελώς παράλογα και εξυπηρετώντας συμφέροντα λίγων, γκρεμίζει αυτό που προηγουμένως έχει κτιστεί με κόπο πολλών, με αποτέλεσμα όχι μόνο να στερεί από πολύ περισσότερους το επιδιωκόμενο όφελος, αλλά και να τους επιβαρύνει με επιπλέον κόστος.

Μέσα στο γενικότερο κλίμα της οικονομικής κρίσης και της αναγκαίας ουσιαστικής, αν και αποτυχημένης, μεταρρύθμισης του δημόσιου τομέα, μεταξύ άλλων, οι ΦΔΠΠ δέχονται πλήγματα, το ένα μετά το άλλο. Αρχικά, η ψήφιση του Ν. 4109/2013 περί συγχώνευσης και κατάργησης των ΦΔΠΠ, χρηματοδοτούμενων από την Ε.Ε., καταφέρνει ουσιαστικά μόνο τη στατιστική μείωση των φορέων του δημοσίου, εφόσον στην πραγματικότητα τα έξοδα αυξάνονται και το έργο τους δεν μπορεί να υλοποιηθεί. Τώρα, για ακόμη μια φορά παγώνει η χρηματοδότηση παραλύοντας το έργο αυτό. Η αιτία εντοπίζεται στην έλλειψη οργάνωσης τουλάχιστον των αρμόδιων τμημάτων του ΥΠΕΚΑ. Ωστόσο, η αδυναμία των ΦΔΠΠ να ολοκληρώσουν επιτυχώς το έργο που έχουν αναλάβει θα έχει τα εξής δυσάρεστα αποτελέσματα:

  • Απαξίωση των ΦΔΠΠ, των εργαζομένων τους και του έργου τους.
  • Παρεμπόδιση της απορρόφησης ευρωπαϊκών κονδυλίων.
  • Διακοπή του έργου των ΦΔΔΠ και απώλεια όσων έχουν επιτευχθεί μέχρι τώρα.
  • Στέρηση των ωφελειών προς το κοινωνικό σύνολο που πηγάζουν από το έργο των ΦΔΠΠ, στο παρόν και στο μέλλον.
  • Αδυναμία εκπλήρωσης των υποχρεώσεων της χώρας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, με κίνδυνο την επιβολή προστίμων.
  • Εκπλήρωση των υποχρεώσεων με τα σπάνια και πολύτιμα εθνικά κονδύλια.
  • Εγκατάλειψη της φυσικής κληρονομιάς στις ορέξεις λίγων που αποσκοπούν στο άμεσο προσωπικό τους κέρδος εις βάρος του κοινωνικού συνόλου.

Καλούμε τους συμπολίτες μας να ενώσουμε τις φωνές διαμαρτυρίας μας, όχι μόνο για την περίπτωση των ΦΔΠΠ, αλλά και για όλες τις άλλες, τουλάχιστον ατυχείς, επεμβάσεις του κράτους για δήθεν εξυγίανση του δημόσιου τομέα, με θύμα την πλειονότητα του λαού αυτής της χώρας

Tagged

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.