Θανάτωση άγριων ζώων, ΦΔ Οροσειράς Ροδόπης

Φορείς διαχείρισης

Επόπτες – φύλακες του Φορέα Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης την Κυριακή, 19-02-2012, εντόπισαν στο Κρωμνικό Ξάνθης ένα νεκρό άλογο και τέσσερα (4) νεκρά αρπακτικά πτηνά και ειδοποίησαν τις αρμόδιες αρχές για το περιστατικό. Το νεκρό άλογο έφερε τραύμα από πυροβολισμό στο κεφάλι, είχε γδαρθεί και ήταν επικαλυμμένο με άγνωστη ουσία.

Σύμφωνα με τα ευρήματα είναι πολύ πιθανόν το άλογο να χρησιμοποιήθηκε ως δηλητηριασμένο δόλωμα για την εξολόθρευση άγριων ζώων. Το αποτέλεσμα ήταν ο θάνατος δύο όρνιων (Gyps fulvus) και δύο χρυσαετών (Aquila chrysaetos) που η διατροφή τους αποτελείται από νεκρά ζώα. Τόσο το όρνιο όσο και ο χρυσαετός αποτελούν προστατευόμενα είδη βάσει της Οδηγίας 2009/147/ΕΚ τα οποία με το Κόκκινο Βιβλίο έχουν αξιολογηθεί ως τρωτό και κινδυνεύον, αντίστοιχα. Αξίζει να σημειωθεί ότι το σκοτωμένο άλογο προέρχεται από κοπάδι ζώων που ζουν και αναπαράγονται ελεύθερα στη φύση. Επίσης, κοντά στο νεκρό άλογο εντοπίστηκε και παλαιότερος σκελετός αλόγου.

Το συμβάν έλαβε χώρα σε θέση κατά μήκος του Ευρωπαϊκού Μονοπατιού (Ε6) κοντά στα Στενά του Νέστου. Η περιοχή έχει ενταχθεί στο Δίκτυο Natura 2000 ως Ζώνη Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ – SPA) για την ορνιθοπανίδα. Επισημαίνεται ότι το φαινόμενο της χρήσης δηλητηριασμένου δολώματος αποτελεί παράνομη πρακτική και μία από τις σημαντικότερες απειλές των αρπακτικών ζώων, και ειδικότερα των προστατευόμενων και απειλούμενων ειδών.

Τα νεκρά ζώα απομακρύνθηκαν με μέριμνα των Δασαρχείων Σταυρούπολης και Ξάνθης και με παρουσία του Φορέα Διαχείρισης Δέλτα Νέστου, Βιστωνίδας, Ισμαρίδας και της Ορνιθολογικής Εταιρείας, και μεταφέρθηκαν στην Κτηνιατρική Σχολή Ξάνθης για περαιτέρω εξέταση.

Tagged

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.