Προσλήψεις προσωπικού στον ΦΔ Οροσειράς Ροδόπης

Προκηρύξεις

Ο Φορέας Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά επτά (7) ατόμων για την υλοποίηση του Ευρωπαικού προγράμματος “Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη” του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013.

Συγκεκριμένα ανακοινώνονται οι εξής θέσεις:

α) 1 θέση ΠΕ Δασολόγων

β) 1 θέση ΠΕ Βιολόγων

γ) 1 θέση ΤΕ Δασοπόνων

δ) 4 θέσεις ΔΕ Εποπτών – Φυλάκων

Την πλήρη προκήρυξη και όλες τις απαραίτητες πληροφορίες μπορείτε να την βρείτε στην ιστοσελίδα τού Φορέα Διαχείρισης (www.fdor.gr). Οι υποψηφιότητες μπορούν να κατατεθούν μέχρι 04 Αυγούστου 2011.

Tagged

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.