Πρόσληψη προσωπικού (2 ατόμων) στο ΦΔ Χελμού-Βουραϊκού

Προκηρύξεις

Ο Φορέας Διαχείρισης Χελμού-Βουραϊκού ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, δυο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών αναγκών για την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Διαχείριση και Λειτουργία Προστατευόμενης Περιοχής Χελμού-Βουραϊκού», όπως τροποποιήθηκε «Προστασία και Διατήρηση της Βιοποικιλότητας του Εθνικού Πάρκου Χελμού-Βουραϊκού» σύμφωνα με την υπ’ αριθ.οικ. 175203/28-12-2011 Απόφαση του Ειδικού Γραμματέα Υδάτων του ΥΠΕΚΑ στο Ε.Π. Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013 και συγκεκριμένα στον Άξονα Προτεραιότητας 9: «Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας», που συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ, και εδρεύει στα Καλάβρυτα Αχαΐας.

Δείτε την προκήρυξη εδώ

Tagged

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.