Πρόσληψη προσωπικού (5 ατόμων) στο ΦΔ Υγροτόπων Αμβρακικού

Προκηρύξεις

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την Ανακοίνωση υπ’ αριθμ. ΣΟΧ1/2012, για την πρόσληψη προσωπικού (5 ατόμων) με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Φορέα Διαχείρισης Υγροτόπων Αμβρακικού, που εδρεύει στην Άρτα, στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης “Προστασία και Διατήρηση της Βιοποικιλότητας του Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων Αμβρακικού” που έχει ενταχθεί στο ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» (Άξονας 9 – “Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος καιΒιοποικιλότητας”) του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ), 2007-2013.

Νέα ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων μέχρι την Παρασκευή 20 Ιουλίου 2012

ΠΗΓΗ

Tagged

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.