Πρόσληψη προσωπικού (5 ατόμων) από το ΦΔ Εθνικού Δρυμού Παρνασσού

Προκηρύξεις

Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Παρνασσού ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πέντε (5) ατόμων για την κάλυψη αναγκών του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Παρνασσού, που εδρεύει στην Αμφίκλεια Φθιώτιδας, στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης “Προστασία και διατήρηση της Βιοποικιλότητας του Εθνικού Δρυμού Παρνασσού” που έχει ενταχθεί στον Άξονα Προτεραιότητας 5 – “Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής Στερεάς Ελλάδας” του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ), 2007-2013.

Δείτε την προκήρυξη

Tagged

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.