Σχόλια Συλλόγου επί του Νομοσχεδίου: Πράσινο Ταμείο και Δασικοί Χάρτες

Ελληνική Φύση Νέα του συλλόγου Φορείς διαχείρισης

ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ

Πανελλαδικός Σύλλογος Εργαζομένων στους Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών – Ελληνική Φύση

Άρθρο 1

Θετικό, ολοκληρωμένο και προς τη σωστή κατεύθυνση το πολυαναμενόμενο τμήμα του παρόντος προς διαβούλευση νομοσχεδίου, για το «Πράσινο Ταμείο».

Ευχόμαστε και θέλουμε να ελπίζουμε ότι η δημιουργία ενός εθνικού χρηματοδοτικού εργαλείου για περιβαλλοντικές παρεμβάσεις, δραστηριότητες και προγράμματα να μην έχει την τύχη του ανενεργού Ταμείου ΕΤΕΡΠΣ που έρχεται να υποκαταστήσει.

Άρθρο 2

Πρέπει όμως να επανεξετασθεί με ιδιαίτερη προσοχή η σύσταση (συμμετέχοντας με εκπροσώπους και οι π.χ ΓΣΕΕ, ΑΔΕΔΥ, Φορείς Διαχείρισης προστατευομένων περιοχών) και η αντικειμενικότερη εκπροσώπηση των μελών της «Στρατηγικής Επιτροπής Περιβαλλοντικής Πολιτικής» (εξωθεσμικά πρόσωπα και οργανώσεις να υπόκεινται στον έλεγχο και έγκριση της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Προστασίας Περιβάλλοντος της Βουλής των Ελλήνων), που όπως ορίζεται στο προς διαβούλευση νομοσχέδιο, θα είναι ένα καθοριστικό όργανο, που θα μπορεί να αποφασίζει για μέτρα, δράσεις και προγράμματα εθνικού ή μη χαρακτήρα που θα έχουν ως αντικείμενο και σκοπό τη γενικότερη στρατηγική και πολιτική του ΥΠΕΚΑ για θέματα περιβάλλοντος».

Άρθρο 11

Θετικό το παρόν άρθρο, μια και εκτιμούμε ότι θα λύσει, με την ανάλογη εκφρασμένη πολιτική βούληση του ΥΠΕΚΑ, χρονίζοντες οικονομικές δυσλειτουργίες και προβλήματα των Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών (π.χ. Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς – Λευκίμης – Σουφλίου).

Tagged

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.