Πρακτική άσκηση στο ΦΔ Εθνικού Δρυμού Αίνου

Δελτία Τύπου ΦΔ

Σας ενημερώνουμε ότι ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου επιδιώκει σταθερά την συνεργασία με Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Ελλάδας και του εξωτερικού, ενθαρρύνοντας και συνδράμοντας με προθυμία στην εκπαίδευση φοιτητών που ενδιαφέρονται για την μελέτη, προστασία και αειφόρο διαχείριση των προστατευόμενων περιοχών. Σε αυτό το πλαίσιο, έχει συνάψει συνεργασία με τη Μηχανολογική Σχολή AgroParisTech (Ινστιτούτο Τεχνολογίας Επιστημών Ζωής, Τροφίμων και Περιβάλλοντος του Παρισιού) της Γαλλίας, αποτέλεσμα της οποίας είναι η υλοποίηση Πρακτικής Άσκησης στον Εθνικό Δρυμό Αίνου από Γαλλίδα φοιτήτρια, υπό την επίβλεψη του Φορέα, κατά το διάστημα 14 Ιουνίου έως 20 Αυγούστου.

Η φοιτήτρια, μετά την ολοκλήρωση της προκαταρκτικής ενημέρωσής της για τον Εθνικό Δρυμό Αίνου και το έργο του Φορέα, είναι πλέον σε θέση να:

Α) Συνοδεύει το προσωπικό Επόπτευσης/Φύλαξης του Εθνικού Δρυμού, αποκτώντας, μέσα από αυτή τη διαδικασία, μία ολοκληρωμένη άποψη της προστατευόμενης περιοχής και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της, την γεωμορφολογίας της και των απειλών που ασκούνται σε αυτήν.

Β) Συμμετέχει ενεργά στις ερευνητικές δραστηριότητες του επιστημονικού προσωπικού του Φορέα και των συνεργατών του, σχετικά με την καταγραφή και παρακολούθηση της πανίδας, της χλωρίδας και των τύπων οικοτόπων που απαντούν στην περιοχή του Εθνικού Δρυμού, καθώς και στις δράσεις προστασίας που υλοποιούνται.

Γ) Συνδράμει στην μελέτη του πληθυσμού της Κεφαλληνιακής Ελάτης (Abies cephalonica), μία από τις σημαντικότερες δραστηριότητες του Φορέα Διαχείρισης.

Δ) Εξοικειώνεται με τα δεδομένα που καταγράφονται στο πεδίο και μεταφέρονται σε GIS, χρησιμοποιώντας το διαθέσιμο λογισμικό, υπό την επίβλεψη του Δασολόγου του Φορέα.

Πρόθεση του Φορέα είναι, μέσα από την ενασχόληση με τα παραπάνω αντικείμενα, οι φοιτητές να γνωρίσουν την προστατευόμενη περιοχή, αλλά κυρίως να αποκτήσουν εμπειρία επάνω στις εφαρμοζόμενες διαχειριστικές πρακτικές και στην επιστημονική έρευνα που διεξάγεται σε αυτή, με σκοπό την προστασία και αειφόρο διαχείρισή της.

Με αυτήν την αφορμή, καλούμε και πάλι τα ενδιαφερόμενα εκπαιδευτικά Ιδρύματα, όπως επικοινωνήσουν μαζί μας για τον προγραμματισμό και την υλοποίηση πτυχιακών εργασιών, πρακτικών ασκήσεων κ.λπ. των φοιτητών τους στον Εθνικό Δρυμό Αίνου, σε συνεργασία με το Φορέα μας.

ΠΗΓΗ

Tagged

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.