Γνωριμία με τον Φορέα Διαχείρισης Εθνικών Δρυμών Βίκου Αώου και Πίνδου και το έργο του

Φορείς διαχείρισης

Παίρνοντας τον δρόμο για το Κεντρικό Ζαγόρι, λίγο πριν φθάσετε στους Ασπραγγέλους, στα δεξιά σας, θα συναντήσετε το Κέντρο Πληροφόρησης του Φορέα Διαχείρισης Εθνι­κών Δρυμών Βίκου Αώου και Πίνδου.

Μπορείτε να σταματήσετε, να το επισκεφθείτε και να πάρετε πληροφορίες και έντυπα για την περιοχή του Ζαγορίου αλλά και των άλλων περιοχών που περιλαμβάνουν οι Εθνικοί Δρυμοί. Πιστεύω ότι θα σας είναι πολύ χρήσιμα τόσο οι πληροφορίες, που με πολύ προθυμία παρέχουν οι υπάλληλοι του Κέντρου, αλλά και τα φυλλάδια που μπορείτε να προμηθευτείτε.

Προσωπικά γνώριζα ότι λειτουργεί στην περιοχή το συγκεκριμένο Κέντρο αλλά δεν γνώριζα και πολλές λεπτομέρειες για τον Φορέα Διαχείρισης. Παίρνοντας λοιπόν το έντυπο υλικό, μεταξύ των άλλων ήταν και ένα ενημερωτικό έντυπο για το Εθνικό Πάρκο Βόρειας Πίνδου, με τίτλο “Ανακαλύπτοντας την Βόρεια Πίνδο”, στο οποίο είναι καταχωρημένες, με σύντομο και περιεκτικό τρόπο, βασικές πληροφορίες για τον Φορέα Διαχείρισης. Σκέφθηκα λοιπόν να σας τις μεταφέρω αυτούσιες για να γνωρίσετε πως λειτουργεί και ποια ακριβώς είναι η αποστολή του. Αναφέρει λοιπόν το συγκεκριμένο έντυπο:

” Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικών Δρυμών Βίκου Αώου και Πίνδου

Με το Νόμο 3044 του 2002, ιδρύθηκε ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικών Δρυμών Βίκου Αώου και Πίνδου, ο οποίος αποτελεί ένα επιπλέον όργανο της Πολιτείας που, σε συνεργασία με τα προϋπάρχοντα, είναι υπεύθυνο για την προστασία, διαχείριση και ανάδειξη της περιοχής.

Αποτελεί έναν από τους 27 Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών που λειτουργούν στην Ελλάδα υπό την εποπτεία του υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων. Διοικείται από εντεκαμελές Διοικητικό Συμβούλιο στο οποίο συμμετέχουν εκπρόσωποι του υπουργείου ΠΕΧΩΔΕ, του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, των οικείων Περιφερειών, των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτης και δεύτερης βαθμίδας της περιοχής, κοινωνικών, επιστημονικών και παραγωγικών οργανώσεων, καθώς και από εκπρόσωπο μη κυβερνητικών περιβαλλοντικών οργανώσεων που έχουν, σύμφωνα με το καταστατικό τους, ως σκοπό την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και διαθέτουν προηγούμενη δράση και εμπειρία σε σχετικά θέματα. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα διορίζεται με απόφαση του υπουργού ΠΕΧΩΔΕ. Ο Φορέας Διαχείρισης είναι υπεύθυνος για την παρακολούθηση και υλοποίηση των κανόνων προστασίας και διαχείρισης, τη φροντίδα συλλογής και επεξεργασίας περιβαλλοντικών στοιχείων, την εκπόνηση μελετών και ερευνών, την εκτέλεση τεχνικών έργων και έργων υποδομής για την περιοχή, την εκπόνηση εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων, την ενημέρωση των κατοίκων, των επισκεπτών και των επιστημόνων για την προστατευόμενη περιοχή, το σχεδιασμό και την προώθηση οικοτουριστικών προγραμμάτων και προγραμμάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Οι Διοικητικές Υπηρεσίες του Φ. Δ. λειτουργούν από το Φεβρουάριο του 2007, στο Κέντρο Πληροφόρησης των Ασπραγγέλων του Δήμου Κεντρικού Ζαγορίου στο νομό Ιωαννίνων. Επίσης υπό την εποπτεία του Φ. Δ. λειτουργούν στην περιοχή του Πάρκου και πλησίον αυτής 6 Κέντρα Πληροφόρησης με στόχο την ενημέρωση-ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας και των επισκεπτών του Εθνικού Πάρκου. Τα Κ. Π. βρίσκονται στους Ασπραγγέλους, στο Μεσοβούνι, στη Βοβούσα, στο Μέτσοβο και στη Μηλέα στο Νομό Ιωανίννων, καθώς και στους Μαυραναίους στο Νομό Γρεβενών. Οι επισκέπτες, τόσο οι μεμονωμένοι όσο και οι ομάδες όπως για παράδειγμα τα σχολεία όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης, μπορούν να πάρουν πληροφορίες και έντυπο υλικό για το φυσικό περιβάλλον, τα είδη χλωρίδας και πανίδας, τα τοπία ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, τις πεζοπορικές διαδρομές καθώς και για το ανθρωπογενές περιβάλλον, την ιστορία της περιοχής, τους αρχαιολογικούς χώρους, τα γεφύρια, τις εκκλησίες και τα μοναστήρια, τα μουσεία κ.ά. Τέλος, μπορούν να ενημερωθούν για το καθεστώς προστασίας της περιοχής του Εθνικού Πάρκου.”

Ως επίλογο, θα ήθελα να ευχαριστήσω την υπάλληλο που με ξενάγησε στο συγκεκριμένο Κέντρο κατά την πρόσφατη επίσκεψή μου και να την συγχαρώ για την ευγένεια και την προθυμία της. Είναι σημαντικό οι επισκέπτες του Κέντρου να απολαμβάνουν τέτοιας συμπεριφοράς γιατί, οι πρώτες εντυπώσεις που σχηματίζεις επισκεπτόμενος κάποια περιοχή, σε προδιαθέτουν θετικά ή αρνητικά για την περαιτέρω παραμονή σου.

ΠΗΓΗ

Tagged

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.