Απλήρωτοι οι εργαζόμενοι στον ΦΔ Εθνικών Δρυμών Βίκου–Αώου και Πίνδου

Δελτία Τύπου ΦΔ

Ασπράγγελοι 20/10/2010, ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΦΔ Εθνικών Δρυμών Βίκου–Αώου και Πίνδου

Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικών Δρυμών Βίκου–Αώου και Πίνδου έχει αναλάβει την προώθηση και υλοποίηση σημαντικών ενεργειών για την ανάδειξη του εθνικού πάρκου Βόρειας Πίνδου, καθώς και για τη συμβολή στην προστασία – διαχείρισή του, ώστε να εξυπηρετήσει όσο γίνεται καλύτερα τους σκοπούς της κηρύξεως του. Στις σημαντικότερες από τις ενέργειες αυτές, περιλαμβάνονται: η φύλαξη του πάρκου, με τους έξι φύλακες και τα τρία οχήματα φύλαξης που διαθέτει ο Φορέας και η λειτουργία των έξι κέντρων ενημέρωσης που υπάρχουν στο εθνικό πάρκο. Παράλληλα, το επιστημονικό προσωπικό καταγράφει και παρακολουθεί τις παραπάνω ενέργειες, καθώς και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τις αξίες του πάρκου, για την κατάρτιση προγραμμάτων προστασίας – διαχείρισής τους καθώς και για τη διαμόρφωση σχετικών εισηγήσεων για γνωμοδοτήσεις του Φορέα σε σχέση με επεμβάσεις και έργα στην περιοχή του πάρκου.

Οι παραπάνω ενέργειες και δράσεις, κινδυνεύουν να αδρανοποιηθούν, λόγω της έλλειψης πιστώσεων για να καλυφθούν έστω και οι στοιχειώδεις λειτουργικές ανάγκες του Φορέα. Έχουν εξαντληθεί ήδη τα υπόλοιπα των πιστώσεων από το «Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον» το οποίο έληξε στις 31/12/2009 και εκκρεμεί ακόμα η έγκριση από το ΥΠΕΚΑ του Τεχνικού Δελτίου για το νέο «Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» (ΕΣΠΑ 2007-2013) το οποίο αποτελεί, αυτή τη στιγμή, την αποκλειστική πηγή χρηματοδότησης για το σύνολο των δράσεων, συμπεριλαμβανομένων και των λειτουργικών αναγκών του Φορέα.

Άμεση συνέπεια είναι, ότι όλο το προσωπικό του Φορέα (18 άτομα) παραμένει απλήρωτο για τους τελευταίους επτά μήνες, εξακολουθώντας παρόλα αυτά να προσφέρει καθημερινά τις υπηρεσίες του με ευσυνειδησία και συνέπεια. Γίνεται αντιληπτό ότι η κατάσταση αυτή έχει δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα τόσο στη λειτουργία της υπηρεσίας όσο και στο προσωπικό, το οποίο αδυνατεί πλέον να καλύψει τις οικογενειακές και άλλες υποχρεώσεις του, αν συνεχίσει να παραμένει απλήρωτο.

Επιπλέον, η έλλειψη χρηματοδότησης έχει ως άμεσο αποτέλεσμα την αδυναμία χρήσης, ιδιαίτερα των οχημάτων φύλαξης, τα οποία αναγκάζεται να ακινητοποιήσει ο Φορέας, επειδή δεν υπάρχουν άλλες δυνατότητες πίστωσης από τους προμηθευτές των καυσίμων. Υπάρχει επίσης πολύ μεγάλο πρόβλημα να εξοφληθούν οι λογαριασμοί θέρμανσης, ΟΤΕ, ΔΕΗ, Ταχυδρομείο κ.ά. και άλλες ανειλημμένες υποχρεώσεις όπως οι ασφαλιστικές και φορολογικές εισφορές του Φορέα, με ότι αυτό συνεπάγεται.

Είναι ανάγκη να δοθεί άμεσα λύση στα παραπάνω προβλήματα, για να μπορέσει ο Φορέας να συμβάλει όσο γίνεται περισσότερο στη διαχείριση και ανάδειξη του Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου, προς όφελος της περιοχής και του έθνους γενικότερα.

Tagged

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.