Συνύπαρξη άγριας πανίδας και κτηνοτρόφου στο Εθνικό Πάρκο Βόρειας Πίνδου

Δελτία Τύπου ΦΔ

Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικών Δρυμών Βίκου – Αώου και Πίνδου διοργανώνει, την Τρίτη 29 Οκτωβρίου 2013 και ώρα 12.30μ.μ., συνάντηση – συζήτηση με θέμα «Όροι συνύπαρξης άγριας πανίδας και κτηνοτρόφου στο Εθνικό Πάρκο Βόρειας Πίνδου».

Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στο Κέντρο Πληροφόρησης (πρώην Δημαρχείο Θ. Ζιάκα) στους Μαυραναίους Γρεβενών και καλούνται να συμμετέχουν σ’ αυτή όλοι οι κτηνοτρόφοι του Νομού Γρεβενών που δραστηριοποιούνται στην περιοχή του Εθνικού Πάρκου. Στην συζήτηση θα συμμετέχει εκπρόσωπος του Υποκαταστήματος ΕΛΓΑ Κοζάνης.

Η συνάντηση πραγματοποιείται στο πλαίσιο των δράσεων ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης που υλοποιεί ο Φορέας Διαχείρισης με στόχο την ενημέρωση των παραγωγικών ομάδων του τοπικού πληθυσμού, σχετικά με το ισχύον νομικό καθεστώς εντός του Εθνικού Πάρκου, το καθεστώς αποζημίωσης των ζημιών από τα είδη άγριας πανίδας (αρκούδα – λύκος), τη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων, καθώς και τις δράσεις του Φορέα Διαχείρισης.

Η δράση αποτελεί υποέργο της Πράξης «Προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας του Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου», του Άξονα Προτεραιότητας 9 «Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας», του Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007-2013», που συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ και από εθνικούς πόρους.

Tagged

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.