Εκδήλωση παρατήρησης υδρόβιων πουλιών μαζί με μεσοχειμωνιάτικες καταμετρήσεις στον υγρότοπο Μουστού

Δελτία Τύπου ΦΔ

Ο Φορέας Διαχείρισης όρους Πάρνωνα & υγροτόπου Μουστού διοργάνωσε το Σάββατο 18 Ιανουαρίου 2014, την πρώτη για τη φετινή χρονιά, εκδήλωση παρατήρησης και αναγνώρισης υδρόβιων πουλιών που βρίσκονται αυτήν την περίοδο στον υγρότοπο του Μουστού.

Αρκετοί επισκέπτες παρατήρησαν διάφορα είδη πουλιών και ενημερώθηκαν για την εξέχουσα σημασία του υγροτόπου Μουστού για την ορνιθοπανίδα σε ολόκληρη την περιοχή του Πάρνωνα. Μικροί και μεγάλοι, συμμετέχοντας στη δράση αυτή εξοικειώθηκαν στην παρατήρηση και την αναγνώριση μεγαλόσωμων υδρόβιων πτηνών, όπως είναι τα είδη Ardea cinerea (σταχτοτσικνίας), Egretta garzetta (λευκοτσικνιάς) και Phalacrocorax carbo (κορμοράνος), καθώς και τα διάφορα είδη αφρόπαπιων με αντιπροσωπευτικά τα Anas platyrhynchos (πρασινοκέφαλη πάπια), Anas penelope (σφυριχτάρι), Anas clypeata (χουλιαρόπαπια), Anas strepera (Καπακλής) και το Anas crecca (κιρκίρι) που παρουσίασε τη μεγαλύτερη συγκέντρωση (155 άτομα).

Παράλληλα, στο πλαίσιο των Μεσοχειμωνιάτικων Καταμετρήσεων Υδροβίων Πουλιών (ΜΕΚΥΠ) το υγροτοπικό σύμπλεγμα του Μουστού «σαρώθηκε» προκειμένου να καταγραφούν οι υδρόβιοι πληθυσμοί των πουλιών στις περιοχές α) λιμνοθάλασσα Μουστού, β) υγρότοπο Χερονησίου, γ) εκβολή του Τάνου ποταμού, δ) υγρότοπο περιοχής Ατσίγγανου και ε) έλος των Κάτω Βερβένων. Με σύμμαχο τον καλό καιρό, τα μέλη του προσωπικού του Φορέα Διαχείρισης, σε συνεργασία με τον επικεφαλής της Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρείας (ΕΟΕ) κ. Παναγιώτη Λεοντίδη πραγματοποίησαν παρατήρηση διάρκειας περίπου 5 ωρών με περπάτημα και αυτοκίνητα σε βατούς χωματόδρομους της περιοχής. Τα αποτελέσματα της καταμέτρησης αφορούν κυρίως σε υδρόβια και παρυδάτια είδη μεταναστευτικών πουλιών που διαχειμάζουν ή κάνουν ολιγοήμερη στάση στον υγρότοπο Μουστού για ξεκούραση και ανεφοδιασμό. Στη λίστα των καταμετρήσεων προστέθηκαν και άλλα είδη που αν και έχουν σχέση με τους υγροτόπους, ανήκουν σε τελείως διαφορετικές οικογένειες, όπως τα αρπακτικά και τα θαλασσοπούλια. Τα είδη αυτά αφορούν κυρίως στα Buteo buteo (γερακίνα), Circus aeruginosus (καλαμόκιρκος) αλλά και τα Larus ridibundus (καστανοκέφαλος γλάρος) και Larus cachinnans (ασημόγλαρος). Συνολικά η φετινή καταμέτρηση αφορά σε δέκα εννέα διαφορετικά είδη πουλιών ο πληθυσμός των οποίων ξεπέρασε συνολικά τα 890 άτομα.

Tagged

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.